1

Dr. Banu Büyükavcı er ikke alene!

Opprinnelig publisert på Dem Volke dienen.

Lilla-Rød-kollektivet: Dr. Banu Büyükavcı, som blei utsatt for volden til Forbundsrepublikken Tyskland rett før 25. november, den internasjonale dagen mot vold mot kvinner, er ikke alene.

Vi publiserer en uttalelse fra Lilla-Rød-kollektivet om utvisningssaken mot Dr. Banu Büyükavci, som blei dømt i juni under TKP/ML-rettssakene i München.

Nürnbergs innvandringsmyndigheter prøver å frarøve Dr. Banu Büyükavcı – som har bodd her i Tyskland i mange år og tar videreutdanning innen to medisinområder (psykiatri og psykosomatikk/psykoterapi) – hennes ervervede rettigheter, dvs. bosettings- og arbeidstillatelse, og deporterer henne.

Som kjent blei 15. april 2015, i et raid som blei utført samtidig i fem europeiske land, ti revolusjonære og kommunister anklaga for medlemskap i TKP/MLs utenlandsskomité, ledsaga av hundrevis av politibetjenter og dusinvis av patruljebiler og politihelikoptre på linje med billige Hollywood-actionfilmer.

Dr. Banu Büyükavcı, den eneste kvinna blant de arresterte, blei tatt i varetekt da mange politibiler og dusinvis av politibetjenter omringa kafeen der ho satt sammen med ei venninne etter dagen på Nürnbergklinikken for psykiatri og psykoterapi, til tross for at de kjente hennes arbeids- og boligadresser. Denne spesielle behandlinga av Dr. Büyükavcıs av Forbundsrepublikken Tyskland må på den ene sida tolkes som bevis på intoleranse overfor revolusjonære og kommunister, på den andre sida som et uttrykk for systemets patriarkalske tilnærming til revolusjonære.

Dr. Banu Büyükavcı blei holdt ulovlig i arrest i totalt 32 måneder, hvorav de første fire var i total isolasjon. Total isolasjon betyr en times spasertur i luftegården etter 23 timer i ei enkel celle uten helt alene, uten menneskelig kontakt. Ho kom gjennom disse vanskelige forholdene med sin tro, klassebevissthet og den revolusjonære solidariteten til både fremmede og folk ho kjente, spesielt fra kvinneorganisasjoner fra hele verden, uten å et øyeblikk gi opp sine idealer og tro på en verden uten klasser og utnyttelse. Og ho blei løslatt fra varetekt 19. februar 2018.

Som revolusjonær via Banu Büyükavcı seg, med all sin faglige kunnskap og erfaring, til behandling av traumatiserte kvinner som har blitt utsatt for vold, og leda pedagogiske arrangementer og seminarer for selvaktivering og bevisstgjøring i mange forskjellige europeiske land, og spesielt i Tyskland organisering mot vold mot kvinner. Hennes politiske uttalelser i retten handla hovedsakelig om kvinners situasjon – spesielt de i Tyrkia og tyrkisk Kurdistan. I rettssalen la ho flere ganger vekt på at kvinners frihet og frigjøring bare kan være mulig gjennom revolusjonær kamp. Dr. Banu Büyükavcı, som deltar i alle demonstrasjoner mot vold mot kvinner, inkludert 25. november og 8. mars, er ikke bare anerkjent som ei kvinne, men også utsatt for volden fra Forbundsrepublikken Tyskland som en revolusjonær. Og den samme volden fortsetter i form av en utvisningstrussel.

Etter arrestasjonen har revolusjonære, demokratiske og feministiske kvinneorganisasjoner, ansatte i fagforeninga der ho arbeida aktivt, og kollegene hennes vist solidaritet med henne, gjennomført forskjellige støtteaksjoner, samla underskrifter og latt Dr. Büyükavcı føle at ho ikke er alene. Umiddelbart etter løslatelsen, kom ho tilbake til arbeidet ved sin gamle jobb. Til tross for bildet av en «nådeløs terrorist» som Forbundsrepublikken Tyskland prøvde å skape, sto alle kollegene hennes, uansett om de kjente henne eller ikke, opp mot det reaksjonæres systemets politikk om ærekrenkelse og isolasjon av det reaksjon. Man skal selvfølgelig ikke se bort fra den rolla som den positive inntrykket, Dr. Banu Büyükavcı reiste med sine kolleger og pasienter før ho ble arrestert, og hennes flid og dedikasjon til yrket sitt har spilt. Sjøl i dag har kollegene hennes, framfor alt sjefen hennes, og pasientene hennes vanskeligheter med å forstå tiltaka som skal treffes av hensyn til allmennhetens interesse, dvs. angrepene fra Nürnbergs innvandringsmyndigheter mot ervervede rettigheter og den planlagte utvisninga. De som hevder å ha allmennhetens interesse, vil i et Tyskland med stor mangel på leger og et underskudd på kvalifiserte arbeidere som skriker mot himmelen, og der man leter desperat etter tospråklige leger, frata en så allment nødvendig og populær lege sine ervervede rettigheter med spinkel unnskyldninger bare fordi en ikke tenker slik som de tenker og avviser det livet som systemet bestemmer for dem.

Hva har Nürnbergs innvandringsmyndigheter basert denne reaksjonære avgjørelsen på? Den hyklerske rettssaken, som starta 6. juni 2016 og blei avsluttet 28. juli 2020 i München regionale høyesterett, var på ingen måte basert på solide bevis, og hver del var full av skandaler. I henhold til § 129 b StGB, en skam mot retten i seg sjøl, blei Dr. Banu Büyükavcı dømt til 3 år og 6 måneders fengsel for angivelig å være medlem av TKP/MLs utenlandskomité. For å forsvare interessene til klassen den tjener, tråkka Nürnbergs innvandringsmyndigheter på rettighetene hennes ved å iverksette disse tiltaka, uten å kunngjøre den begrunna dommen fra München regionale høyesterett og utfallet av anken, som ikke ei gang har begynt. Disse hendelsene er bevis på den fiendtlige refleksen til Forbundsrepublikken Tyskland mot revolusjonære, demokratisk, progressive kurder og kommunister.

Dr. Banu Büyükavcı blei et mål for Nürnbergs innvandringsmyndigheter fordi ho er ei kvinne som bærer sin revolusjonære kommunistiske identitet med verdighet. Som andre steder i Tyskland, demokratiets pseudoridder, er det patriarkalske systemet fiendtlig overfor revolusjonære, demokrater og kommunister, ikke bare på grunn av klassehat, men også på grunn av deres kjønn.

Nå, rett før 25. november, må vi vise fram den seksistiske sida av systemet uten å vurdere aktuelle hendelser løsrevet fra klassebevisstheten. Akkurat som Mirabal-søstrene i Den dominikanske republikk blei myrda ikke bare på grunn av sin eksistens som kvinner, men også fordi de var sand i tannhjulene for det herskende systemet, brukes den samme mentaliteten til å prøve å frata Dr. Banu Büyükavcı hennes rettigheter og å stilne henne. Spesielt mot progressive, revolusjonære migranter, brukes deres oppholds- og arbeidstillatelse som et middel for press og trussel.

Tidligere kunne vi ikke forhindre det reaksjonære Rafael Trujillo-diktaturet i å myrde Mirabal-søstrene, men i dag kan vi hindre Forbundsrepublikken Tysklands forsøk på å beseire alle politiske kvinner, spesielt Dr. Banu Büyükavcı, til stillhet.

Vi, aktivister i Lilla-Rød-kollektivet, vet veldig godt at Forbundsrepublikken Tyskland er ekstremt tolerant overfor reaksjonære og fascister, men viser en veldig aggressiv holdning mot revolusjonære, demokrater, progressive kurder og kommunister. Vi lar ikke Dr. Banu Büyükavcı være alene og støtter hennes kamp for å forhindre Forbundsrepublikken Tyskland i å ta fra henne sine oppnådde rettigheter og å hindre trusselen om utvisning som svever over hodet på henne som et damoklessverd. Denne undertrykkinga og dette angrepet representerer en statsmakt som i Banu Büyükavcis navn, er retta mot alle progressive, revolusjonære og kommunistiske migranter. Derfor kaller vi alle revolusjonære, demokratiske og progressive krefter til å støtte Dr. Banu Büyükavcis legitime kamp. Å vite at framtidige lovlige ran allerede kan forhindres i dag, har vi i dag begynt å stoppe disse angrepa som var retta mot Dr. Büyükavcı.

Dr. Banu Büyükavcı er ikke alene
La oss kjempe sammen for å stoppe den reaksjonære praksisen til Forbundsrepublikken Tyskland
Ikke mer undertrykkelse mot revolusjonære, demokrater, progressive og kommunister
Vi vil ikke gi opp våre ervervede rettigheter
Det er ikke en forbrytelse å være revolusjonær
Det er en ære å være både kvinne og revolusjonær
Lenge leve revolusjonær solidaritet
Skulder til skulder mot reaksjonære angrep

Lilla-Rød-kollektivet