1

Kurdistan: Militante protester i irakisk Kurdistan

Publisert på Dem Volke dienen 21.12.2020

Motsetningene i irakisk Kurdistan har nådd et krisepunkt de siste ukene. Folket gjør opprør mot de korrupte regjeringspartiene, som framfor alt domineres av de to utvida familiene Barsani og Talabani.

Blant anna fordi offentlig sektor ikke har fått lønn siden april, har det vært militante protester mot herskerne, spesielt i den østlige Sulaimanija-regionen. Som et resultat har parti- og regjeringsbygninger der blitt satt fyr på.

Regjeringspartiene Kurdistans patriotiske union (PUK) og Kurdistans demokratiske parti (KDP) reagerer med største alvor og har skutt mot demonstranter med levende ammunisjon. Allerede innen fredag var minst 10 mennesker drept. Drept av de samme Peshmerga-soldatene som blant anna blei trent og utstyrt av Tyskland for brukes mot Den islamske staten. Represjonen blei supplert med reise- og demonstrasjonsforbud, og Internett 

Nok ei gang er det tydelig at det ikke kommer noen frigjøring av å lite på imperialismen. PKK, som i venstresidekretser er fremma som det store håpet og alternativet i den kurdiske frigjøringskampen, viser også her, alt tatt i betraktning, forståelse for den halvføydale styret over sine irakiske søsken: ”Demonstrantenes krav er legitime, men brannstifting på partibygninger er bare til fordel for kurdernes fiender, PKK advarte også om mulige provokasjoner fra den tyrkiske hemmelige etterretningstjenesten.»

iraqi kurdistan map 2017 disputed territories control