1

Koronavaksine? Ikke til de fattige.

Det meste av verdens koronavaksiner går hittil til en svært liten andel av verdens befolkning. 

De 14 prosent rikeste i verden har fått tilgang til 50 prosent av verdens koronavaksiner. Antakeligvis vil 20-åringer i Norge være ferdig vaksinert før helsearbeidere i Afrika begynner å bli vaksinert, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin i Norsk Folkehjelp til NRK

Hun sier videre at “jo mer penger du legger på bordet, jo mer vaksiner får du. Norge har sikret seg vaksiner for nesten ni millioner mennesker, mens vi bare er litt over fem millioner som bor her.” 

Dette er normen under imperialismen. Livsviktige vaksiner, medisiner og medisinsk utstyr fanges opp av imperialistene, samtidig som fattige masser må klare seg selv.

Allerede i midten av november kritiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) rike land for å kjøpe langt flere vaksiner enn de trenger. “Vaksinenasjonalisme vil forlenge pandemien, ikke forkorte den”, sa WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus da.

Den norske regjeringen har tidligere omtalt bekjempelsen av pandemien som en «dugnad» og manet folk til å «vise solidaritet». Den solidariteten har aldri vært noe annet enn tilslørende retorikk. Man ser iallefall ikke mye av den når vaksiner skal anskaffes, og den norske regjeringa og de andre imperialistene grabber til seg vaksiner.

TFM har tidligere skrevet om hvordan imperialistiske land i begynnelsen av pandemien beslagla både ventilatorer og ansiktsmasker, til tross for at disse var bestilt til syke i undertrykka land.