1

Yankee-bombefly til Norge

Den kjente norske filmskaperen Erling Borgen skriver at fire bombefly og 200 soldater kommer til Norge, nærmere bestemt luftforsvarets base på Ørland utenfor Trondheim, for å øve på bombetokt mot Russland.

Forsvaret bekrefter at disse strategiske bombeflyene deployeres i Trøndelag for en måneds tid med trening. Dette kommer i tillegg til at US Marines har stasjonert hundrevis av soldater på Stjørdal i samme fylke.

Erling Borgen skriver at dette er tillatt og bestemt på etter et hemmelig møte i Stortingets utenrikskomite. De fire bombeflyene er av typen B – 1B Lancer og skal ifølge planen drive trening i norske luftrom i Nord-Norge. Treningen som blir avholdt kommende vår skjer for å “avskrekke Russland”.

Borgen skriver også at disse bombeflyene blant annet har vært brukt i angrepskrigene mot Afghanistan (minst 150.000 døde), Irak (minst 600.000 døde), Syria (minst 115.000 sivile døde) og Libya. Han skriver videre at da USA invaderte og gikk til angrep mot Afghanistan i 2001 sammen med blant annet Norge, slapp åtte av de flyene som nå skal trene i Norge, 40% av alle bombene som ble brukt i krigen gjennom de første seks månedene. Blant annet 3.900 JDAM-bomber. Enkelte av disse bombene veier opp mot 900 kilo.

Tidligere var disse bombeflyene planlagt til bruk for atomvåpen. Etter en nedrustningsavtale er flyene bygget om til bruk for andre bombe-systemer.

Borgen bemerker at Arbeiderpartiet og deres forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt støtter øvelsen på det varmeste. Den strategiske alliansen med USA, og linja om “avspenning og avskrekking” mot Russland, er det bred enighet om innen det norske borgerskapet og mellom de norske borgerlige partiene. Denne linja vil ligge fast også når Erna Solbergs regjering sannsynligvis må gå av etter valget i høst.

Dermed vil SV igjen ende som støtteparti for en krigersk NATO-regjering, og Rødt har igjen og igjen garantert at også de vil slutte opp om en ny regjering, og Moxnes har tidligere forsikret at utenrikspolitikk ikke vil stå i veien for dette.

Referanser

Forsvaret bekrefter: USA skal stasjonere B-1B Lancer på Ørland

Amerikanske bombefly skal operere fra Ørland