1

India: Les People’s’ March!

Nettstedet Banned Thought publiserer revolusjonære trykksaker og tekster fra en rekke land. Blant disse er dokumenter fra den revolusjonære bevegelsen i India, og av disse igjen er det verdt å anbefale publikasjonen People’s March.

Dette er ingen offisiell utgivelse fra Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) – CPI (Maoist), men det trykker uttalelser fra partiet og nyheter fra folkekrigen, i tillegg til nyheter fra klassekampen og folkets kamp i landet. I oktober 2020 ble nummer 3 av den 15. årgangen utgitt, og det inneholder flere viktige og interessante tekster.

Nummeret inneholder en lengre tekst om krisa og pandemiens katastrofale følger for de indiske massene, og om den massive represjonen fra den fascistiske Modi-regjeringa.

På side femten kan man lese en uttalelse fra sentralkomiteen i CPI (Maoist), hvor de blant annet omtaler det siste årets kampanje for å konsolidere partiet, unngå tap, forsvare og øke de subjektive kreftene ved å utvikle massegrunnlaget og bekjempe den kontrarevolusjonære “SAMADHAN”-planen til fienden ved å intensivere og utvide folkekrigen.

Partiet skriver videre at krisa som reiste seg sammen med pandemien i 2020 helt klart er imperialistenes verk, og at partiet har tatt opp den nødvendige taktikken i krisa for å samle det undertrykte folket mer i kampen.

Norske revolusjonære bør følge den revolusjonære bevegelsen i den tredje verden nøye, og da hovedsakelig de fire folkekrigene samt utviklingen i den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Banned Thought er et av stedene man finner viktig informasjon, og People’s March er en nyttig kilde til oppdatert informasjon om folkekrigen i India.

Les mer om de fire folkekrigene:

Vi advarer til sist mot borgerlige og andre upålitelige kilder, særlig i sosiale medier, Facebook, Twitter, Reddit og borgerlige aviser, anonyme profiler og enkeltpersoner som sprer mangelfull og tidvis direkte løgnaktig “informasjon”. Revolusjonære må basere seg på revolusjonære kilder anerkjent av den revolusjonære bevegelsen selv, og ikke la seg forlede eller forvirre av all slags andre ryktespredere og intrigemakere, og slett ikke den kontrarevolusjonære hetsen som borgerlige medier systematisk sprer mot revolusjonen.

Referanse

People’s March October 2020 (PDF)

Banned or Suppressed Publications & Ideas in India (Banned Thought)