1

Brasil: Bannere for kommunistpartiet

Våre revolusjonære kamerater i Brasil, i den nydemokratiske avisen A Nova Democracia, skriver at de har mottatt bilder av to bannere hengende fra ei bro hvor det står “Leve BKP” (Brasils Kommunistiske Parti) og “Leve maoismen”, fulgt av  hammer og sigd i gull.

Bannerne blei observert klokka 06.00 den 24. mars, i sentrum av Porto Alegre hovedstaden i delstaten Rio Grande do Sul. Bannerdroppet tok sted dagen før stiftelsdagen for Brasils Kommunistiske Parti (BKP), den 25. mars, 1922. 

Porto Alegre er blant annet kjent for å ha vært vertskapsby for “Verdens Sosiale Forum” de første årene denne reformistiske forsamlingen holdt sine “mot-toppmøter”. Dette ble initert da det sosialdemokratiske partiet PT hadde presidenten og regjeringa i Brasil på 2000-tallet. Porto Alegre har i flere tiår vært hovedsakelig dominert politisk av PT og andre sosialdemokrater.