1

Ukraina: Søker raskere NATO-medlemskap

Våre kamerater i New Epoch Media skriver at Ukrainas president ønsker fortgang i NATO-medlemskapet, på bakgrunn av tilspissingen i konflikten med Russland og konkurransen mellom stormaktene.

UKRAINE – NATO Membership and ongoing imperialist war

Ukrainas president Wolodymyr Selenskyj har etter tilspissingen av konflikten i Ukraina nå krevd fortgang i prosessen for å gjøre landet til NATO-medlem. Dette er en utvikling Russland hele tiden har uttalt seg heftig mot, da dette vil skape en lang NATO-grense mot Russland.

Bilde: Igjen er regionen mellom Østersjøen i nord og Svartehavet i sør, østre og sentrale Europa, et område preget av konkurransen mellom imperialistene.

NATOs Jens Stoltenberg og USAs Joe Biden har offisielt lovet Ukraina sin faste støtte. Beskjeden fra de vestlige imperialistene er dermed klar: På den ene siden vil de forsvare sin nyvunnede posisjon i Ukraina gjennom den vestlig-orienterte regjeringen av 2014, og på den andre siden vil de flytte fram posisjonene i Øst-Ukraina, hvor Russland har massiv innflytelse fortsatt – da særlig i Lugansk og Donetsk. USA har bidratt med mer enn to milliarder dollar til Ukraina siden 2015, skriver New Epoch Media, for å forsvare og utbre sine interesser.

Skytingen har tatt seg opp i Øst-Ukraina og New Epoch ser denne og Russlands troppeforflytninger i sammenheng med militærøvelsen “Defender 2021” som innebærer en av de største manøvrene siden 2. verdenskrig. Siden mars har 20.000 US-amerikanske tropper vært i bevegelse, sammen med 17.000 tropper fra andre NATO-land og NATO-allierte som Ukraina. Deltakere i manøvrene sier det handler om å “forsvare Europa” og at fokusområdet er regionen mellom Svartehavet i sør og Østersjøen i nord. De er åpne på at fienden i manøveren er Russland.

Et NATO-medlemskap for Ukraina har til hensikt å integrere landet i alliansen som står under yankee-imperialismens ledelse, og også å tjene europeiske stormakters interesser. Det ville være et skritt mot enda skarpere militær konflikt i Øst-Ukraina og krigshissing mot russisk imperialisme, det hele som et ledd i USA-imperialismens strategi om å innsirkle sin konkurrent i Moskva.