1

Vellykket start på kampanje for Brasil-solidaritet

Våre kamerater i Kommunistisk Internasjonale (ci-ic.org) skriver 16. april at det har vært en vellykket start på den internasjonale solidaritetskampanjen med den revolusjonære bondebevegelsen i Rondônia og Vest-Amazonas.

Tjen Folket Media har mottatt bilder og rapporter fra Oslo og Kristiansand, hvor solidaritet er uttrykt. Kameratene i Kommunistisk Internasjonale skriver at det er kommet solidaritetserklæringer fra mange land, og også mange grupper i Brasil selv. Av de som nevnes er en uttalelse fra Røde Kvinnekomiteer i Tyskland.

Kameratene nevner også aksjoner og erklæringer fra Ecuador og de anbefaler varmt å følge med på Resistência Camponesa, en nettside som bringer oppdaterte nyheter om den revolusjonære bondebevegelsen i Brasil. Vi vil også nevne at våre tyske kamerater i Dem Volke dienen har meldt om en solidaritetsmarkering foran det brasilianske konsulatet i Hamburg avholdt 16. mai.

Det mobiliseres til lignende markeringer andre steder, blant annet i Stuttgart. Vi slutter oss til slagordet fra kameratene i Kommunistisk Internasjonale:

Ned med kriminaliseringen av kampen for jord, og den nye massakren som forberedes i Rondônia!

Referanser

Successful start of the International Solidarity Campaign with the Revolutionary Peasant Movement of Rondônia and Western Amazonia

Resistência Camponesa

Mobi: Manifestation «Solidarity with the Revolutionary Peasant Movement in Brazil!

Hamburg: Kundgebung in Solidarität mit der revolutionären Bauernbewegung in Brasilien