1

Frankrike: Offiserer truer med borgerkrig

På jubileumsdagen 21. april for et forsøk på militærkupp i Frankrike under krigen mot Algerie, har en rekke franske soldater og offiserer underskrevet et opprop om at innvandring kan føre til borgerkrig i Frankrike.

Det franske reaksjonære partiet Nasjonal Samling (tidl. Front National) har erklært sin støtte til oppropet og det militære personellets trusler. Andre partier og myndigheter har derimot fordømt dem, og en del av dem skal stilles for et militært disiplinærråd.

Oppropet stempler opprørsk proletarisk ungdom i franske forsteder som “horder” og inngår i en kampanje som er igangsatt av en gruppe pensjonerte generaler. Våre kamerater i Tyskland spør om dette er de franske offiserenes trussel om statskupp, om ikke de borgerlige politikerne evner å “stabilisere” situasjonen. Nok et eksempel på tendensen i retning politisk krise, omstrukturering av statene og marsjen mot mer reaksjon og mer militarisering.

For våre lesere vil vi understreke at de væpna styrkene har hatt en framtredende rolle i de borgerlige franske republikkene. Vi kan nevne Napoleons rolle, som borgerskapets hærfører på 1800-tallet, eller offiseren Charles de Gaulle, og hans rolle under og etter 2. verdenskrig. Med andre ord er det ikke så fjernt å advare mot at militære krefter blander seg direkte inn i fransk politikk.

Det er også interessant når man ser det i sammenheng med avsløringene av nazistiske nettverk i det tyske militærapparatet i fjor.

Referanser

Opprop om faren for borgerkrig i Frankrike møtt med rettssak

France’s soldiers threaten Coup d’État?