1

Brasil: Fattigbønder bryter beleiringen

Våre kamerater i brasilianske A Nova Democracia skriver 28. mai at fattigbønder fra Manoel Ribeiro-leiren har utført et utbrudd fra den beleirede leiren. De foretar dermed en retrett, men har etterlatt et banner hvor de erklærer at de vil vende tilbake sterkere og enda bedre forberedt.

Retretten forpurrer den planlagte massakren, og den planlagte og organiserte tilbaketrekningen var enstemmig vedtatt av folkeforsamlingen i leiren. Det er Fattigbøndenes forbund (LCP) som har organisert leiren, og som herved erklærer at de vil vende tilbake til leiren som de organiserte i august 2020, på de siste arealene som inntil da ikke hadde vært okkupert fra den store jordeiendommen Santa Elina.

Den stille retretten av mer enn 200 bondefamilier skjedde på natta, og har med sikkerhet overrumplet de reaksjonære. Politistyrkene inntok leiren dagen derpå, og fant den tom bortsett fra den etterlatte advarselen om at fattigbøndene vil vende tilbake.

LCP erklærer at avgjørelsen om retrett ble tatt for å avverge en ny massakre, og at leiren fortsetter med sin organisasjonsstruktur og sine systemer, med folkeforsamlingen, forsvarskomiteen og alle andre arbeidende kommisjoner, de forflytter seg kun til et annet sted. 

Bilde: Banneret med teksten “Vi kommer tilbake sterkere og bedre forberedt!”

Leiren har gjort heltemodig motstand helt siden begynnelsen, mot alle forsøk på å terrorisere dem ved både drap på aktivister, kidnappinger, tortur av arresterte, blokade av medisiner og matvarer midt i pandemien, samt alle slags trusler og størst av dem: den overhengende faren for en ny massakre som den i 1995. Beleiringen, utført av det militære politiet, er en kriminell forbrytelse av den gamle staten mot sitt eget folk.

Saken på A Nova Democracia er flere sider lang og beskriver blant annet lærdommer fra hendelsene i Rondônia og Manoel Ribeiro-leiren de siste månedene. Vi kommer tilbake med en fullstendig oversettelse for våre norske lesere.

Vi understreker at retretten må forstås som en utmerket revolusjonær taktikk, og at det slett ikke er noe nederlag for de undertrykte massene å foreta en organisert tilbaketrekning. Tvert om er dette et avgjørende og nødvendig verktøy i den langvarige kampen for agrar revolusjon, og for å erobre og forsvare makta.

Referanse

RO: Camponeses furam cerco militar, se retiram e declaram: ‘Voltaremos

Les også: