1

Frankrike: Krisa i parlamentarismen

Våre tyske kamerater publiserte den følgende teksten 29. juni om valgsirkus og krise i parlamentarismen i Frankrike: 

Frankreich: Die Krise des Parlamentarismus spitzt sich zu


Krisa i parlamentarismen tilspisser seg

Før regionsvalget i Frankrike undersøkte forskningsmiljøet Opinionway og avisa Les Echos valgdeltagelsen. I følge Les Echos vil bare 38% og ifølge Opinionway 40% av de spurte stemme. Denne tendensen til å ikke lenger stole på det borgerlige demokratiet kan sees tilbake til 2010 med 53,7% og 2015 med 50,1% som avsto fra å stemme. Mistilliten er størst blant yngre mennesker. Til sammenligning hadde 55% av de over 65 år til hensikt å stemme, noe som indikerer en betydelig høyere andel blant unge franskmenn. Det er også en høy andel kvinner som ikke har tenkt å stemme. Bare 32% av de spurte kvinnene sa de ville stemme. Nå etter første valgrunde er det mer statistikk over valgdeltakelsen. Forskjellige meningsmålingsinstitutt har publisert resultater som anslår andelen som ikke stemmer til mellom 66,1 og 68,6%.

Det er klart for folket at uansett hvilken borgerlig marionette de velger, ikke har noe «valg», ingenting blir bedre. Det blir mer og mer åpenbart at borgerskapet intensiverer sin undertrykkelse, folket blir mer utbytta og politikerne til de borgerlige partiene står med løgn opp til halsen. Spesielt nå i den økonomiske krisa som de selger til massene som ei helsekrise, hvor de pakker represjonen av massene og den nødvendige militariseringa av overvåkings- og undertrykkelsesorganene inn som helsetiltak og beskyttelse mot terrorisme. Dermed forverres parlamentarismens krise ikke bare i Frankrike, men over heile verden, og dermed blir sannheten ved maoismen, det internasjonale proletariatets ideologi, stadig tydeligere for massene. Bare valgboikott og kamp mot undertrykkerne, det vil si revolusjon, vil gi arbeiderklassen og folket et bedre liv, ei bedre framtid.