1

Brasil: Store protester mot Bolsonaro-regjeringa

Den 24. juli har folkemassene igjen tatt over gatene i mange brasilianske byer. Titusenvis har fylt gatene med rettferdige krav og kampvilje, og et brennende hat mot imperialismen og Bolsonaro-regjeringen.

De brasilianske kameratene i A Nova Democracia beskriver disse protestene mot den folkemorderiske militærregjeringen til Bolsonaro, og beskriver hvordan bølgen av protester fra mai og juni fortsetter i juli, med stadig sterkere krav om Bolsonaros avgang.

Protestene skjer midt i en korrupsjonsskandale knyttet til vaksinekjøp, hvor flere av Bolsonaro-regjeringens sivile og militære støttespillere er involvert. Massene fordømte også trusselen om militærkupp fremsatt av general Braga Netto, bare to dager før protestene. Massene fordømte særlig forbrytelsene mot folket gjennom pandemien, og i flere byer måtte demonstrantene forsvare seg mot angrep fra militærpolitiet.

I São Paulo ble demonstrasjonene forsøkt forbudt av guvernøren og militærpolitiet som gjennomførte rassiaer og vilkårlige arrestasjoner allerede før demonstrasjonene. Tross disse angrepene på demonstrasjonsretten, tok tusenvis til gatene i byen denne lørdagen. Disse fordømte regjeringen for ansvaret de har for mer enn 500.000 døde under pandemien, samt arbeidsløsheten, mangel på akutt helsevern og andre rettigheter folket er blitt frarøvet.

I Rio de Janeiro begynte protestene klokka ti på President Vargas-avenyen, og de fylte Rios sentrum med slagord, faner og bannere, blant annet med slagordet “Ned med Bolsonaros folkemorderiske militærregjering!”, og disse ble trakassert av politiet, som også sprayet tåregass på demonstrantene. 

Demonstranter ropte “Vaksine, brød, helse og utdanning! Valget er en farse, det endrer ingenting. Organiser folket for å gjøre revolusjon!” og andre slagord for kamp mot regjeringa og frigjøring av de fire politiske fangene fra Rondônia.

I flere byer ble det brent yankee-flagg i protestene, da USA-imperialismen er den hovedsakelige imperialismen som utbytter og undertrykker Latin-Amerika. Palestinske flagg var med i demonstrasjonene, og i Rio ble det også brent en dukke av Bolsonaro.

Artikkelen hos AND beskriver også demonstrasjoner i Praça Portugal og den føderale hovedstaden Brasilia. Flere steder ble det malt graffiti til støtte for fattigbøndenes kamp og LCP under demonstrasjonene.

Bilde: “Ned med Bolsonaros folkemorderiske militærregjering!”
Bilde: “Umiddelbar frihet for de fire bøndene i Rondônia! Jorda til den som arbeider på den!”
Bilde: Et skjold med bilde av den kommunistiske lederen Pedro Pomar og slagordet “Det er rett å gjøre opprør!”.
Bilde: En Bolsonaro-dukke brenner i gata.
Bilde: Solidaritet med Palestina.

Flere nyhetskanaler har publisert videoer fra protestene:

Store farer og store muligheter

Protestene 24. juli er ikke de første, men en fortsettelse av tidligere protester. 16. juli publiserte Communist International en engelsk oversettelse av en lederartikkel fra avisen A Nova Democracia, under tittelen: “Store farer, store muligheter”.

Her gir kameratene fra Brasil en kortfattet oppsummering av situasjonen og hvordan den kan utvikle seg. De skriver om enorme protester 19. juni som fulgte opp protestene 29. mai, og at disse antyder et økende potensiale i massenes bevegelse. De skriver at massenes kamper kan forrykke den bestående maktbalansen og åpne nye muligheter.

De viser til en vedvarende tilstand av uro og vilje til kamp fra massenes side, de viser til protestene i 2013 og 2014, de knytter dette sammen med fattigbøndenes kamp for agrar revolusjon på landsbygda og beskriver hvordan dette skjer innenfor en dyp krise i den brasilianske byråkratkapitalismen. Alt dette gir næring til faren for militærkupp og fascisme, men også til revolusjonen.

De skriver at om massene får den ledelsen de krever, en revolusjonær generalstab, det vil si det kommunistiske partiet, kan de enorme folkemassene gjennomføre mirakler. Med dette perspektivet erklærer kameratene at de ønsker stormen velkommen.

Referanser

24 de julho: Povo sai às ruas de todo o país contra o governo militar

AND Editorial – Great Dangers, Great Prospects | Communist International