1

Renta skal opp og huslån kan bli dyrere

Sentralbanksjefen (se bildet) varsler at de planlegger å sette opp styringsrenta. Dette vil på sikt innebære at bankene øker rentene på utlån, noe som igjen vil gjøre huslån dyrere.

NRK skriver at boliglånsrenta kan nærme seg 3 prosent i løpet av neste år, noe som betyr en dobling av dagens nivå. Dette vil igjen bety at rentene folk betaler på sine lån kan dobles. De skriver: “Har du et boliglån på 5 millioner går rentekostnaden fra 75.000 kroner i året – til 150.000 kroner i året”.

Hele 80 prosent eier egen bolig i Norge, noe som er høyere enn de fleste andre land. I hovedstaden er det derimot svært mange flere som ikke eier selv, og da særlig blant de fattigste. Nå er det flere tegn, ikke bare renteøkninga, som peker mot at tendensen snur i Norge og at toppunktet er passert. Altså at det i årene fremover vil bli en lavere andel som eier egen bolig.

Dette vil igjen bidra til det økende presset på småborgerskapet, men vil særlig bety mye for proletariatet. Norges Bank ser for seg å dempe prisveksten i boligmarkedet, men det som virkelig skjer er at huslån blir mer uoppnåelig for folk som ikke har høy inntekt. Slik dannes enda en sprekk i den såkalt “norske modellen” og de småborgerlige idealene.

Referanser

Tiden med «gratis penger» er forbi – Ytring

Noregs Bank varslar renteheving i september – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Boligpriser – Roper varsko: – En diger ulikhetsmaskin