1

Hamburg: Varsler demonstrasjon for formann Gonzalo

Som våre lesere er kjent med, fullførte den peruanske gamle staten mordet på formann Gonzalo på morgenen 11. september. Våre tyske kamerater varsler i den forbindelse en demonstrasjon i Hamburg 18. september.

Vi oppfordrer våre lesere til å delta på denne markeringen.

Kameratene skriver på Dem Volke dienen:

Vi kaller hver eneste én til en demonstrasjon til ære for ham:

18. september | 18.00 | Feldstrasse t-banestasjon | Hamburg

¡GLORIA ETERNA AL PRESIDENTE GONZALO!

ETERNAL GLORY TO CHAIRMAN GONZALO!

Vi slutter oss til krigsropet:

EVIG ÆRE TIL FORMANN GONZALO!

Vi understreker at kameratene kaller “hver eneste én” til denne demonstrasjonen. Vi understreker også at kameratene henviser til Perus Folkebevegelse (MPP) og Communist International, og deres siste uttalelser om situasjonen i Peru og mordet på formann Gonzalo.

MPP skriver: “Med intens bevegelse og dyp sorg, med knyttede never løftet mens vi roper sanger om krig og seier, under røde faner med hammer og sigd løftet høyt og fast forbundet til formann Gonzalos store ledelse og allmektige tenkning, annonserer vi at formann Gonzalo har gitt sitt liv for den for alltid skinnende marxismen-leninismen-maoismen, partiet og folkekrigen, i den høyeste skinnende skyttergraven av kamp ved Callao marinebase, i følge de reaksjonære mediene i går, 11. september, 2021, klokken 06.40.”

Kameratene har som overskrift på uttalelsen at formann Gonzalo har beseiret den reaksjonære planen om å knuse folkekrigen. De skriver at han har kjempet heroisk i 29 år, fra en underjordisk isolasjonscelle der ikke en solstråle slipper inn, under psykologisk tortur og massivt press. De skriver at bare to ganger har han kommet usensurert til orde. Første gang da han holdt sin store tale 24. september i 1992. Andre gang da den nye rettssaken mot ham ble åpnet i 2004, og han forstyrret denne ved å rope slagordene “Lenge leve maoismen! Lenge leve Perus Kommunistiske Parti! Lenge leve folkekrigen!”.

Kameratene skriver at formann Gonzalo og partiet aldri anerkjente den reaksjonære domstolen, og at de aldri tagg staten om å løslate ham. I stedet reiste de slagordet om å forsvare formann Gonzalos liv, i uatskillelig forbindelse med kampanjen for maoismen. Kampanjen for maoismen, for å løfte, forsvare og anvende denne og for å sette den i kommandoen for den internasjonale kommunistiske bevegelsen og den proletariske verdensrevolusjonen, og kampanjen for formann Gonzalo, kan ikke skilles fra hverandre.

MPP skriver at de sverger:

“Å ta opp det heroiske eksemplet på lederskap utvist av formann Gonzalo, ved å gi sitt liv for folkekrigen, for den demokratiske revolusjonen, for den sosialistiske revolusjonen og kommunismen, vi slutter oss til livene til alle heltene av folkekrigen i Peru og den proletariske verdensrevolusjonen (…)”

De slår fast at de ikke vil gi seg før kommunismen og løfter slagordet “Evig ære til formann Gonzalo!” og slagord for å markere 24. september som 29-årsdagen for formann Gonzalos store tale fra fangenskap i 1992.

Referanser

URGENT NEWS

MPP: CHAIRMAN GONZALO HAS DEFEATED THE REACTIONARY PLAN TO DEAL A DEFINITIVE BLOW TO THE PEOPLE’S WAR | Communist International

PERU: DO NOT BE FOOLED! THOSE WHO TODAY SERVE THE OLD STATE ARE KNOWN OPPORTUNISTS AND CAPITULATORS. | Communist International

PERU: The contradiction between the factions and groups of the big bourgeoisie is sharpening. What is the good for the people of all this crisis in the reactionary hill?