1

Irland: Flere demonstrasjoner til ære for Formann Gonzalo

Facebook-sida Marxism-Leninism-Maoism Ireland har den siste uka rapportert om flere aksjoner i Irland til ære for formann Gonzalo. 

Dublin: Markering utenfor den peruanske ambassaden

Den 13. september ble det holdt en markering til ære for formann Gonzalo utenfor ambassaden til den reaksjonære peruanske staten. 

Aktivistene stadfestet at: “Vi må fortsette å hedre og forsvare formann Gonzalo. Å forsvare Gonzalo er å forsvare marxismen-leninismen.

Seier til folkekrigen i Peru!”

Flere slagord satt opp i Irland 

Kameratene skriver at flere slagord har blitt satt opp i heder til formann Gonzalo, lederen av Perus Kommunistiske Peru, revolusjonen og folkekrigen som startet i 1980.

De skriver at:

“Formann Gonzalo fortsetter å inspirere revolusjonære i hele verden til å fortsette kampen for kommunismen.

Heder og ære til formann Gonzalo!”