1

Østerrike: Aksjoner til ære for formann Gonzalo

Våre kamerater i New Epoch Media har den siste uka meldt om flere demonstrasjoner til ære for formann Gonzalo. 

Demonstrasjoner i Wien

New Epoch Media skriver at så snart den rystende beskjeden om attentatet mot formann Gonzalo hadde nådd frem til proletariske revolusjonære i Østerrike, nølte de ikke et minutt og gikk til aksjon for å hedre formann Gonzalo. Det ble satt i gang spontane demonstrasjoner i proletariske nabolag i Wien under slagordene «Leve formann Gonzalo og den udødelige Gonzalos tenkning!” og “Ned med opportunismen og revisjonismen!” De revolusjonære uttrykte også den store rollen formann Gonzalo har for revolusjonære og kommunister, hans anførerskap, som reaksjonen ikke kan ta vekk fra de undertrykte og utbyttede selv gjennom mordet på han. Demonstrasjonen fikk god respons fra tilskuere og til og med applaus.

Aksjoner i Linz

Kameratene i New Epoch Media melder også at det ble utført ytterlige aksjoner til ære for formann Gonzalo. I byen Linz i Øvre Østerrike ble det utført en spontan aksjon mandag 13. september med et banner og med høylytte slagord som fordømte det avskyelige, grusomme og feige mordet på formann Gonzalo. De skriver at Gonzalos tenkning, som er udødelig fordi den er sann, og hans universelt gyldige bidrag ble forsvart. Slagordet på banneret var “Formann Gonzalo er blitt myrdet: Hold hans store røde fane opp!” 

I tillegg ble det satt opp store veggaviser med et portrett av formann Gonzalo og slagordet “Formann Gonzalo er udødelig!”. Disse ble satt opp i et viktig industriområde, hvor mange industriarbeidere vil kunne se veggavisene. 

Aksjon i Wien

I Wien ble det utført en markering med et banner, plakater og utdeling av løpesedler. Mange oppsøkte markeringa og ville vite mer om mordet på formann Gonzalo.