1

25.09: Bli med på markering for formann Gonzalo!

Bilde: Demonstrasjon til ære for formann Gonzalo i Hamburg 18. september.


Arrangørene og de tilslutta organisasjonene til lørdagens markering i Oslo for formann Gonzalo har formulert følgende uttalelse. Tjen Folket Media støtter markeringen helhjertet, og oppfordrer alle revolusjonære til å støtte og delta i markeringen.

Dag/tid: Lørdag 25. september kl. 18.00 

Oppmøtested: Johanne Dybwads plass 1 – Studenterlunden (Nationaltheateret t-banestopp)

Fokuset er på å hedre formann Gonzalo, fordømme mordet på ham, støtte folkekrigen i Peru og Perus Kommunistiske Parti, og kampen for å sette maoismen i ledelsen for den sosialistiske verdensrevolusjonen. Om andre ønsker å slutte seg til, eller på andre måter vil bidra, bør man ta kontakt via Tjen Folket Media.

Vi oppfordrer våre lesere til å mobilisere til markeringen, til å invitere venner og kollegaer, til å spre informasjonen og ikke minst: Bli med!

Vi minner også om den internasjonale aksjonsdagen fredag 24. september, initiert av Perus Kommunistiske Parti og Brasils Kommunistiske Parti (Rød Fraksjon). Vi oppfordrer alle våre lesere til å iherdig bidra til denne aksjonsdagen.


Proletarer i alle land, foren dere!

Bli med på markering 25. september

Evig ære til formann Gonzalo!

Formann Gonzalo, født Abimael Guzmán Reinoso, leder for Perus Kommunistiske Parti og den peruanske revolusjonen, døde 11. september 2021, etter 29 år som politisk fange i en celle under havoverflaten på den peruanske marinebasen i Callao.

Offisielt døde han av sykdommer, men den virkelige dødsårsaken er den forbryterske isolasjonen og mangelen på grunnleggende helsetjenester. Få dager før han døde, ble han tatt ut fra sykehuset hvor han var innlagt, og plassert i en celle på nytt, uten at hans helse på noe vis var blitt bedre. 

Før dette hadde den gamle staten latt ham utvikle kreft, som kunne blitt stoppet på et tidlig tidspunkt. På tross av den ekstreme bevoktningen og overvåkingen han har vært utsatt for i 29 år, later reaksjonen som om dette bare var et uhell. Formann Gonzalo døde dagen før 12. september, da det på dagen ville være 29 år siden han ble arrestert. Dette var et mord, etter 29 år med isolasjon og tortur, men planene om å drepe ham og likvidere den peruanske revolusjonen har blitt bekjempet og knust i 29 år, og formann Gonzalo døde som en helt.

Verdens kommunister hedrer formann Gonzalo og sørger over ham. Hovedårsaken til at han er holdt i live er kampanjene for å forsvare hans liv og helse, og fordi den gamle peruanske staten og deres herrer i USA, har villet misbruke ham i deres propaganda mot folkekrigen i Peru. Ved hans død forsøker de å sverte hans minne, de forsøker å svartmale alt han sto for, de forsøker å rive i stykker hans lære på samme måte som de har myrdet ham fysisk. Men over hele verden løftes han fram som en revolusjonær intellektuell, kommunistisk kjempe, tenker og leder, en som ga livet for maoismen, revolusjonen og internasjonal solidaritet.

Den internasjonale kommunistiske bevegelsen gjør som formann Mao sa: Vi begraver våre døde og kjemper videre. Formann Gonzalos viktige bidrag til bevegelsen kan aldri viskes ut. Han ledet rekonstitueringen av Perus Kommunistiske Parti og initieringen av folkekrigen i Peru i 1980. I denne prosessen forklarte han for første gang hva marxismen-leninismen-maoismen er, og definerte maoismen som det tredje og høyere stadiet av proletariatets ideologi.

Vi slutter oss til kampen for å løfte fram, forsvare og anvende maoismen, og å sette denne i ledelsen for revolusjonen over hele verden. Dette er vår tids marxisme, vår tids marxisme-leninisme, det er vår tids revolusjonære lære, som tar opp i seg proletariatets og de undertrykte folkenes erfaringer og lærdommer fra 150 år med kamp. Denne ideologien må veilede revolusjonær kamp i dag, for bare slik kan proletariatet og all verdens utbytta og undertrykte gripe makta, forsvare den og føre hele verden til kommunismen.

Midt i dagens kriser og kriger, midt i pandemi, sult og nød, på en klode hvor miljøødeleggelser og utslipp ikke minker men tvert om øker, og hvor de undertrykte og utbytta folk i Afrika, Asia og Latin-Amerika har doblet seg fra å telle 3,3 milliarder i 1980 til mer enn 6,6 milliarder i 2020, er verden overmoden for sosialistisk revolusjon. Den er overmoden for at proletariatet og de undertrykte folkene griper makta, og feier imperialisme, utbytting og undertrykking vekk fra jordoverflata.

Denne enorme historiske handlingen krever ideologisk veiledning av maoismen, og politisk ledelse av kommunistiske partier, i hvert eneste land uten unntak. Dette var et av formann Gonzalos viktigste utsagn, og noe han understreket i sin siste tale til verden, fremført foran alskens medier da han talte fra fangenskap 24. september 1992. Denne uken er det 29 år siden han for nest siste gang hadde ordet, usensurert.

Markeringen 25. september vil gjøre ære på formann Gonzalo, støtte Perus Kommunistiske Parti og folkekrigen i Peru, og løfte fram maoismen som vår tids marxisme-leninisme og slutte seg til kampen for å etablere maoismen som veiledning for den sosialistiske verdensrevolusjonen. Formann Gonzalo lever videre i form av sine bidrag, i alle revolusjonære hjerter, og i kampens gnist og ild på alle kontinenter. Slik har formann Gonzalo, Perus Kommunistiske Parti og den internasjonale kommunistiske bevegelsen beseiret reaksjonens plan om å myrde ham, utslette hans tenkning og likvidere den peruanske revolusjonen.

Styrk den internasjonale solidaritet!

Lenge leve Perus Kommunistiske Parti!

Lenge leve folkekrigen!

Lenge leve maoismen!

Evig ære til formann Gonzalo!

Initiativtager:

Arrangementskomiteen for markeringen for formann Gonzalo

Tilsluttet:

Norsk Maoistisk Plattform

Revolusjonære Kommunister – Maoistiske Grupper

Rød Front