1

Mexico: Røde Sol-militante arrestert og torturert

Våre kamerater i brasilianske A Nova Democracia skriver at tre militante fra meksikanske Folkets Strømning – Røde Sol ble arrestert og torturert den 20. september i delstaten Oaxaca. Den revolusjonære bevegelsen mobiliserer i protest mot forfølgelsen og for folkets rettigheter.

Folkets Strømning – Røde Sol (Corriente del Pueblo Sol Rojo – CPSR) er en revolusjonær og demokratisk organisasjon i Mexico, og Oaxaca er en av de fattigste delstatene i landet. Den ligger lengst sør i Mexico og er nabo av delstaten Chiapas.

De militante ble angrepet av reaksjonære styrker bevæpnet med kniver og skytevåpen, og deretter ble de tre vilkårlig arrestert av det lokale politiet. CPSR fordømmer angrepene og arrestasjonene, og peker ut ordføreren Vilma Martínez Cortés og leiesoldaten “Tacho Canasta” som de ansvarlige bakmennene for angrepene på de revolusjonære.

De tre militante, Salvador Pinal Meléndez, Salvador Pinal Vicente og professor Lucero Pinal Vicente, ble banket opp av politiet og deretter ble de overført til det regionale delstatsadvokatkontoret, som spesialiserer seg på “alvorlig kriminalitet”. To av de tre ble løslatt etter protester, uten noen siktelser, men den tredje, kamerat Salvador Pinal Meléndez, er fortsatt i arrest, under falske siktelser som “å avfyre et skytevåpen” og “besittelse av et skytevåpen reservert for hæren”.

CPSR rapporterer at det pågår en kampanje for å kriminalisere dem og deres kamp for folkets rettigheter, særlig fordi de organiserer folk til kamp mot svære utbygginger som ødelegger jordbruksland og fordriver bondesamfunn. Angrepene på organisasjonen er ikke noe nytt, og de henviser til kidnappingen av Dr. Ernesto Sernas Garcia (10. mai, 2018) og mordet på den revolusjonære militante Luis Armando Fuentes Aquino (11. april 2019).

De meksikanske kameratene holder også den gamle meksikanske staten ansvarlig for å ha sluppet løs paramilitære grupper mot deres kamerater, for eksempel Triquifolket i San Miguel Copala, og trakasseringen av de folkelige protestene mot høyere strømpriser.

De meksikanske kameratene avviser at forfølgelsen kan knekke deres kampvilje eller ødelegge deres baser. Mot represjonen mobiliserer delstatskomiteen av CPSR i Oaxaca til en serie av aksjoner og protester fra og med 23. september. Samtidig vil de markere 56-årsjubileet for angrepet på den gamle statens militærleir i Madera 23. september i 1965, utført av Grupo Popular Guerrillero (Folkets geriljagruppe), et angrep som regnes som initieringen av den væpna kampen for sosialisme i Mexico.

Referanse

México: Velho Estado prende e tortura militantes da Corrente do Povo Sol Vermelho