1

Brasil: Protest mot utkasting

5. oktober protesterte familier i Santa Maria i Brasília, etter at de dagen før vilkårlig var blitt kasta ut av hjemmene de hadde bodd i en årrekke. Uten forvarsel blei hjemmene ødelagt av militærpolitiet.

Under protesten sperra innbyggerne vei BR-040. Arbeiderne barrikaderte veien med dekk, greiner og planker, og de satte også fyr på materialene. De fordrevne familiene krever nå et sted å bo. Et av bannerne bar teksten «Vi er ikke inntrengere. Quinhão 23 er et privat område». Innbyggerne har også satt fyr på dekk ved døra til den regionale administrasjonen i Santa Maria. Under aksjonen blei det brukt tåregass og gummikuler, også mot mange barn.

Militærpolitiet invaderer og ødelegger beboernes hjem i Brasília. 

Referanse

A Nova Democracia: Moradores fecham BR-040 em protesto contra despejo.