1

Polen: Sammenstøt på grensa mot Hviterussland

De siste ukene har konflikten på grensa mellom Polen og Hviterussland blitt skjerpet. NATO og EU har uttrykt bekymring og blander seg inn i konflikten. Hviterussland minner om at mange store europeiske kriger er utløst og utkjempet på polsk og hviterussisk jord. 

Polen hevder Hviterussland misbruker flyktninger fra Asia og Afrika, og at hviterussiske sikkerhetsstyrker gir taktisk ledelse og organisering til flyktninger som angriper polsk politi og militær med steiner, og forsøker å forsere grensegjerdene. Polske sikkerhetsstyrker på sin side bruker tåregass og vannkanoner mot flyktningene, som bor i telt eller under åpen himmel på natta, hvor temperaturene ligger rundt frysepunktet.

EU har varslet nye sanksjoner mot Hviterussland, blant annet mot det hviterussiske flyselskapet, og er den femte sanksjonspakken de innfører etter valget og opptøyene i Hviterussland i fjor. De hevder president Lukasjenko har fraktet tusenvis av flyktninger gjennom landet til grensa til Polen, som også er EUs og NATOs yttergrense, og at dette er hviterussisk gjengjeldelse for sanksjoner – og vi legger til: annen innblanding i den politiske kampen i Hviterussland.

Den polske grensevakten sier flyktningene ikke bare får taktisk ledelse, men også materiell av hviterussiske styrker. På begge sider av grensa har journalister blitt ilagt restriksjoner, og blitt nektet å komme helt inntil området hvor konflikten er hardest. Polen sier Russland og Putin står bak Hviterussland og trekker i trådene, mens Nupi-forskeren Julie Wilhelmsen sier til NTB at akkurat denne konflikten ikke er i Russlands interesse, og at Lukasjenko handler på egenhånd.

Hun sier videre at hun er bekymret over retorikken fra NATO, og hun sier:

“Vi er vitne til en militarisering av retorikken, og dette er kjempeproblematisk. Bruken av begrepet «hybrid krigføring» innebærer at militærmakt er relevant innen nær sagt alle områder. Mye av den militære oppbyggingen vi har vært vitne til i Europa siden 2014, har dreid seg om å forsikre Natos nye medlemsland om at forsvarsalliansen vil komme dem til unnsetning dersom de blir truet. Samtidig er det en mye større følsomhet når det gjelder Russland i disse landene. De tolker alt Russland gjør som en potensiell krigshandling.”

NRK skriver at flere tusen mennesker er samlet ved grensen og at flere er barn, gamle og gravide kvinner. De skriver også at ingen journalister eller hjelpeorganisasjoner slipper til grenseområdet og at det dermed er vanskelig å få bekreftet om informasjon som stammer fra det polske forsvarsdepartementet er korrekt. Det var for noen dager siden rapportert at ti mennesker hadde frosset ihjel på grensen.

Polen hevder 30.000 har forsøkt å passere grensene og 6000 er kommet til Tyskland via Polen. Polens statsminister retter anklager mot Putin og hevder han har orkestrert strømmen av migranter. Russland på sin side sier flyktningene er et resultat av vestlig krigføring i Midtøsten og Afghanistan, og at EU og NATOs medlemsland har en moralsk forpliktelse til å ta imot disse flyktningene.

Forsvarets forum melder at det er 15.000 polske soldater på grensa mot Hviterussland, etter at det ble utstasjonert forsterkninger 9. november. Hviterussland anklager Polen for opptrapping, og Polen vil bygge en 100 kilometer lang mur langs grensa.

Polen og Hviterussland opptrer som stedfortredere i den større geopolitiske kampen hvor USA, Tyskland og Russland er de største deltagende imperialistene. Hendelsene i Hviterussland er blant annet resultat av USAs forsøk på å innringe Russland, og å forstyrre situasjonen i Russlands dominerte naboland ved å destabilisere russisk-dominerte myndigheter. Polen er dels dominert av USA og dels av Tyskland, Hviterussland er blitt enda mer underlagt Russland som følge av presset mot Lukasjenko det siste året.

Referanser
Migranter krysset grensegjerde: Russland mener EU må gi penger til Hviterussland
15.000 polske soldater på grensa mot Hviterussland
Migrantkrisen:Hviterussland kan vente seg nye EU-sanksjoner
Poland border crisis: Migrants tear-gassed trying to cross from Belarus