1

Uttalelse: Foren dere under maoismen!

Våre kamerater i Communist International (ci-ic.org) har på formann Maos fødselsdag 26. desember publisert en uttalelse i denne anledning. Erklæringen inneholder en beskrivelse av dagens verden og de mest brennende oppgavene for kommunistene. Den tar kraftfullt til orde for å gjøre maoismen til kommando og veiledning for den proletariske verdensrevolusjonen ved å forene den internasjonale kommunistiske bevegelsen under maoismen, og ved at kommunistene tar opp sin rolle som proletarisk fortropp og leder massene inn i folkekrig.

Kameratene skriver at når vi feirer formann Maos fødselsdag, gjør vi det alltid med folkekrigene i India, Tyrkia, Filippinene og Peru, og med konstituering eller rekonstituering av partier som er fast bestemt på å forberede eller utvikle folkekrig. De slår fast at vi markerer denne dagen i krig mot de revisjonistiske kuppmakerne i Kina, som restaurerte borgerskapets diktatur i Kina etter formann Maos død, og i fast overbevisning om at disse elendige skapningene aldri skal få leve i fred. Kameratene skriver at det kinesiske proletariatet og folket vil gjenerobre makta og knuse sosialimperialismen med blod og ild.

Kameratene skriver at formann Maos kall var å kjempe for kommunismen, og at hans fødselsdag ikke kan markeres med ære, uten å se på hvordan kampen for kommunismen avanserer. De skriver at mer enn noen gang trenger menneskesamfunnet sosial revolusjon under et ideologisk lederskap som holder fast ved en rettferdig og korrekt kurs for å gå fremover. Det imperialistiske verdenssystemet står nå i absolutt motsetning til fremskritt og utvikling.

Kameratene skriver at dette systemet ikke har noe annet å tilby enn folkemord, krig og den mest avskyelige utbytting og undertrykking, kun for å tjene en håndfull blodsugere som lever i en dekadanse og overflod som får Romerrikets keisere til å fremstå som asketer. Kameratene skriver at de ti prosent rikeste eier mer enn halvparten av verdens eiendom, og at de femti prosent fattigste eier maksimum 2%. I de undertrykte landa er situasjonen enda mer urettferdig. Det er mer sult, mer elendighet, mer utbytting og undertrykking. 

Kameratene skriver at imperialistene og deres lakeier promoterer idealisme og metafysikk overalt, for å blinde og bedra massene. De propaganderer for religiøse vrangforestillinger, evangeliske sekter, den katolske kirka, islamistisk fundamentalisme og alt annet som kan tjene til å føre folkets kamp på avveie, splitte motstanden mot imperialismen og bekjempe kommunistenes innflytelse. Spredningen av den såkalte “postmodernismen” tjener særlig denne hensikten, skriver de. Under dekke av å fremstille slik tenkning som progressiv, settes det frem relativisme, “alles sannhet”, “diskursanalyse”, “postkolonial kritikk”, “kjønnsteori”, “kritisk hvithet” og så videre. Denne tenkninga har forskanset seg i universitetene og ledende institutter for reaksjonær hjernevasking, samt i media og de opportunistiske partiene. Dette utgjør en essensiell del av den kontrarevolusjonære generaloffensiven USA-imperialismen fører an i samarbeid og konkurranse med andre imperialistiske stormakter.

Kameratene skriver at det er opp til oss kommunister og revolusjonære å forsvare og anvende marxismen-leninismen-maoismen, den eneste sanne ideologien til det internasjonale proletariatet. Mørke bekjempes med lys, idealisme bekjempes med dialektisk materialisme. Marxismen-leninismen-maoismen har alltid overvunnet borgerlig ideologi og alle reaksjonære posisjoner, og slik vil det også bli i dag. Vi må kjempe for å avansere den verdensomspennende kampanjen for maoismen som eneste kommando og veiledning for den proletariske verdensrevolusjonen. På alle språk, i alle land, på alle kontinenter, er det nødvendig at vi holder oss til proletariatets ideologi og avviser borgerlig ideologi i alle sine former. Vi må lyse opp veien for proletariatet og folket med marxismen-leninismen-maoismens brennende fakkel.

Videre skriver kameratene at ideologien må settes i kommando for å lede revolusjonær krig. Den rettferdige og nødvendige volden er lyset som varsler ethvert nytt samfunn. Massene er klare til kamp, men det er kommunistenes plikt å se hva massene vil, ta rollen som proletarisk fortropp og lede deres kamper direkte mot undertrykkere og utbyttere med revolusjonær vold. Kommunistpartiet eksisterer bare for å gjøre revolusjon, forsvare denne og fortsette til kommunismen gjennom kulturrevolusjoner. Kommunistiske partier kan ikke råtne i den parlamentariske svinestien og de som tror fredelig og gradvis “akkumulasjon av krefter” er mulig, lurer seg selv og andre. Borgerlig “legalitet” er en dødelig felle for kommunister som stoler på denne på noe vis. Denne innsikten er vunnet gjennom en uhyre mengde blod og livet til millioner av kommunister og revolusjonære.

Kameratene skriver at det ikke finnes noen sosiale spørsmål mennesket ikke kan løse. Jo mer vi anvender marxismen-leninismen-maoismen, jo mer finner vi løsninger på nye problemer vi møter i kampen for å tjene proletariatet og verdens folk. De kommunistiske partiene skal ikke gjenta en historisk fortid, men skrive nye kapitler i den episke fortellingen om den revolusjonære forvandlingen av vår tid til fremtid. Konservatisme og klisjéer har ingen verdi, formålet med vårt arbeid er ikke å fortsette for å fortsette, men for å avansere så vi kan nå våre mål.

Kameratene løfter frem at flere viktige og fremstående ledere og kadre fra de kommunistiske partiene som fører folkekrig i India og Tyrkia er blitt drept i kamp eller de er snikmyrdet av fienden. På Filippinene ble kamerat Ka Oris brutalt myrdet. I Peru ga formann Gonzalo sitt liv etter 29 år i total isolasjon, og hans navn er skrevet inn blant navnene til vår klasses titaner. Kamerat Joselo døde i Ecuador og kamerat Martin Naya døde i Galicia. Over hele verden har kommunister, revolusjonære stridende og opprørske masser ofret sitt dyrebare blod for kommunismens sak. Det er opp til oss, skriver kameratene, å minnes dem, lære av deres eksempler og snu deres smerte til styrke ved å løfte våre røde faner med hammer og sigd til deres ære. Kameratene skriver:

“Våre falne kamerater vil alltid leve i oss, det blodet som spilles av kommunister, revolusjonære stridende og massene drukner ikke revolusjonen men vanner den. Bare de som ikke har tro på massene kan være nedtrykt. Vi følger formann Maos mektige røst: Vi begraver våre døde og kjemper videre.”

Referanse:

UNITE UNDER MAOISM!