1

Irland: The Men Behind the Wire

I desember var det 50 år siden den irske kampsangen, «The Men Behind the Wire» ble utgitt. Sangen ble skrevet av Paddy McGuigan fra den irske rebell- og folkemusikkgruppa Barleycorn, for å sette fokus på den britiske hærens internering av potensielle medlemmer av paramilitære organisasjoner i Irland, og for å skaffe penger til de pårørende til internerte. Sangen ble utestengt fra radioen, men ble likevel nummer en på de irske hitlistene i januar 1972. Den solgte langt flere eksemplarer enn noen annen irsk singel inntil da, og den blei på listene i flere måneder. 

Mellom 1971 og 1975 ble minst 1874 republikanere internert, det vil si at de blei fengsla uten tiltale eller rettssak. Og i dag, 50 år seinere, er det fortsatt irske republikanske krigsfanger i britiske og fristatsfengsler over hele Irland, mange av dem er varetektsfengsla under en moderne form for internering som fører til at republikanske aktivister blir stilt for «spesielle» domstoler uten jury, der ordet til en politimann er nok til å bli dømt. 

Anti Imperialist Action skriver at slike domstoler er en tydelig demonstrasjon av den pågående kontrarevolusjonen i landet, og at de sender sin solidaritet til alle irske republikanske krigsfanger og krever avskaffelse av disse domstolene uten jury.

Originalversjonen med Paddy McGuigan:

The Wolfe Tones’ versjon:

Sangen er også oversatt til norsk med tittelen Våre internerte menn. Den blei utgitt på albumet Fridomsharpa – Opprørssongar Frå Irland, Skotland og England, av gruppa Stein og Jord med Tony:

Våre internerte menn

Året nitten-einogsytti synte England sin natur:
Demokratisk prat laut vike for eit ope diktatur.
Panserbilar, tanks, kanonar røva våre menn frå oss.
Førde dei bak tårn og piggtråd for å hindre oss å slåss.

Våre internerte menn
skal vi kjempe fri igjen.
Stå isaman utan svik
i kamp for deira fridom.

Gjennom Belfasts trange gater i eit tidleg morgongry
storma engelske soldatar klar til kamp med gass og bly.
Barnegråt dei ikkje vørde når dei førte bort ein far.
Prylte sonar framfor mødre slik som okkupantar plar.

Våre internerte menn
skal vi kjempe fri igjen.
Stå isaman utan svik
i kamp for deira fridom.

Våre menn vart aldri dømde – gløymt var både lov og rett.
Er du irsk så er du skuldig og ein lovlaus, rett og slett.
Rop det ut til heile verda: Cromwells menn marsjerer fram!
Kvar ein ærleg mann vil sanne: Grenselaus er Englands skam.

Våre internerte menn
skal vi kjempe fri igjen.
Stå isaman utan svik
i kamp for deira fridom.

Vi går stolte bak vår fane. Vi går fast bak våre menn.
Vi skal fri dei slik at vi kan samle vår nasjon igjen.
Irske folk, gå fram, stå saman. Aldri vike, alltid slåss.
Stolt og modig heilt til dagen dei igjen står her hos oss.

Våre internerte menn
skal vi kjempe fri igjen.
Stå isaman utan svik
i kamp for deira fridom.

Referanser
Anti Imperialist Action
Internering (Nord-Irland)