1

Om de kraftfulle massekampene i Kasakhstan

Våre kamerater i Communist International(ci-ic.org) skriver om de kraftfulle massekampene i Kasakhstan der over 160 er drept og 5000 er arrestert. De skriver om hvordan massene i demonstrasjonene, som startet i motstand mot doblede gasspriser, har krevd bedre lønn og rimelige priser og har rettet sitt sinne mot at landet blir solgt til imperialistene. De skriver videre at Kasakhstan er en halvkoloni under Russland, som griper inn gjennom sikkerhetsorganisasjonen CSTO i et “fredsbevarende oppdrag”, og at det er likheter med situasjonen i Ukraina i 2013 og 2014 med ”opposisjonsledere” som sier de støtter protestene. Det er sannsynlig at yankee-imperialismen kommer til å bruke situasjonen for å videre innsirkle Russisk imperialisme. De skriver også om hvordan dette er et uttrykk for at den allmenne krisa gjør massenes levekår verre, og at det viser hvordan den allmenne krisa blir dypere.

Referanse

Communist International: THE POWERFUL MASS STRUGGLES IN KAZAKHSTAN