1

Norge første vestlige land med Taliban-besøk

Taliban er i Norge for å forhandle. Dette er det første besøket fra Taliban-regjeringen til et vestlig land, og bekrefter igjen Norges posisjon som “diplomatisk stormakt”. Det må understrekes at USA er fullstendig dominerende som Norges fremste “allierte”, og at Norge ikke deltar i noe diplomatisk spill uten at dette aksepteres av USA.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier bakgrunnen for møtet er at Afghanistan befinner seg på randen av kollaps og at dette kan føre til en flyktningbølge og til mer terror. Slik forbinder altså Ap-statsministeren rutinemessig den imperialistiske politikken overfor Vest- og Sentral-Asia med å “demme opp” for flyktninger og terror. Det er avslørende for hvordan statene i vesten selv driver frem hat og rasisme mot muslimer. Videre sier Støre at Taliban skal møte afghanske NGOer på møtet, samt representanter for USA, EU og NATO.

Vi må forstå møtet som et klart eksempel på at den norske imperialistiske staten spiller en viktig rolle for USA, og på vegne av egne norske interesser, når de ikler seg rollen som diplomat. Norge kan ha den funksjonen at USA kan forhandle indirekte med Taliban, på norsk jord. Dette gjelder også andre stormakter som Storbritannia, Tyskland og Frankrike, samt de NGOene som er finansiert av disse vestlige stormaktene. Det skaper en ramme for forhandlinger uten å “miste ansikt”, selv om alle vet at norsk imperialisme er tett forbundet med, og underordnet, USA-imperialismen.

Møtene avslører også igjen at Taliban slett ikke er “anti-vestlig” eller antagonistiske motstandere av USA. Tvert om – de har gjenerobret Kabul på grunnlag av en avtale med USA, hvor de garanterer USA-imperialismen tilgang til Afghanistan. Taliban er vokst direkte ut av den USA-finansierte og USA-dominerte motstanden mot Sovjetisk invasjon, og under det meste av deres forrige regjeringstid hadde Taliban gode forbindelser med USA. I dag erobret de på ny makten uten noen motstand fra USA, fordi dette var garantert i avtalen mellom dem, fremforhandlet i Qatar. TFM har skrevet om dette tidligere, og retorikken om kvinners rettigheter må forstås i lys av nettopp hvem som dyrket frem Taliban og hvem som igjen slapp dem inn i regjeringspalassene i Kabul.

Frp utnytter møtene til å vinne flere stemmer

Samtidig utvikles et innenrikspolitisk spill i forbindelse med besøket. Frp, som selv har sittet i en regjering som inviterte Taliban til Norge, går til verbalt frontalangrep på regjeringen for besøket. Enkelte ordførere fra regjeringspartiet Sp uttrykker misnøye og antyder at selve regjeringsdeltagelsen kan stå på spill. Dette er i utgangspunktet kun retorisk spill, og har lite med selve Taliban-besøket å gjøre. Dette er selvsagt godkjent på høyeste hold, det vil si av USA, og kritikken handler hovedsakelig om helt andre saker enn selve besøket.

Frp og lokale Sp-ordførere forholder seg til besøket som om det handler om islam, innvandring og denne typen spørsmål. Det viser seg når Frp kaller besøket uttrykk for at regjeringen er “naiv”. Dette er kodet kommunikasjon, som lett forstås som kritikk av regjeringens innvandringspolitikk og holdning til islam. I virkeligheten er besøket uttrykk for alt annet enn naiv politikk. Taliban-forhandlingene er det kynisk og realpolitiske resultatet av imperialistenes stadige konkurranse og samarbeid. Taliban kom til makten på nytt i Afghanistan etter forhandlinger og en avtale med USA. 

Det er dette samarbeidet som nå fortsetter blant annet i form av samtaler i Norge. Slik videreføres Norges særegne “diplomatiske” rolle i den internasjonale maktpolitikken. De politiske kritikerne forstår også dette, men utnytter situasjonen til å vinne noen stemmer. Krefter innad i Sp, som de siste årene har konkurrert med Frp om å fremstå som de mest nasjonalistiske og proteksjonistiske, frykter nå at Frp skal vinne tilbake disse velgerne og på nytt gjenerobre posisjonen som det fremste nasjonalistiske protestpartiet.

Referanser
«Taliban-besøket er vondt, vanskeleg og nødvendig»
Sp-ordførere kritisk til Taliban-besøket: – Må vurdere om det koster for mye å sitte i regjering
Afghanistans ambassadør er ikke på talefot med Taliban. Ingen penger får han heller.
Støre om Taliban-besøket: – Jeg måtte gå noen runder med meg selv – VG
Taliban i Norge for å forhandle – Siste nytt – NRK
– Presset som utøves nå, vil gi resultater
I dag starter samtalene med Taliban – NRK Urix
Avslo invitasjon til Taliban-møtene: – Ikke til hjelp for selve befolkningen – VG
Politianmeldte deltager i Taliban-delegasjonen – NRK Urix
Taliban-topp til NRK: Har ikke arrestert kvinneaktivister