1

Norden: Felles uniformer og økt militært samarbeid

Norge, Danmark, Sverige og Finland signerer kontrakt om felles anskaffelser av uniformer, innerst til ytterst. De nordiske landene har ambisjoner om å anskaffe felles utstyr for soldatene, og det er dette prosjektet et resultat av.

De ulike landene skal fremdeles ha «sine» lands kamuflasjemønstre, men produsenter, utforming og alt annet blir likt. 

Gjennom det nordiske forsvarssamarbeidet i Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) har Norge, Danmark, Sverige og Finland lenge hatt en ambisjon om å anskaffe forskjellig utstyr for soldatene i fellesskap og gjennomføre øving og trening sammen. Kontraktsigneringen av en felles design på uniformene er en viktig milepæl for det nordiske forsvarssamarbeidet. Denne kontrakten er den første fellesanskaffelsen innenfor rammen av NORDEFCO.

– Her er det snakk om nye uniformer fra innerst til ytterst, og jeg er veldig fornøyd med denne kontraktsigneringen. Kontrakten viser hvilke potensial som finnes for framtidige fellesanskaffelser i Norden. Erfaring og lærdom av denne anskaffelsen kan være en døråpner for materiellsamarbeid på nye områder, som er i tråd med NORDEFCO Vision 2025. Visjonen handler om å forbedre nordisk materiellsamarbeid på sikt. Hvert land signerer individuelle kontrakter med leverandøren, men det er Norge som har ledet anskaffelsesprosjektet, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Hva er NORDEFCO?

NORDEFCO er det nordiske forsvarssamarbeidet, og ble stiftet i 2009, Den erstattet flere tidligere samarbeidsstrukturer, inkludert NORDAC og NORDCAPS. Formålet er å redusere kostnader gjennom samarbeid. I de internasjonale operasjonene i Mali og Afghanistan har landene samarbeidet om blant annet logistikk og transport.

I tillegg deltar de nordiske landene på hverandres øvelser, som f.eks. i 2019 da nesten hele den norske hæren var på øvelse i Sverige. I NATO-øvelsen Cold Response, som arrangeres i Norge i mars/april kommer det til å delta både svenske og finske styrker.

Tettere samarbeid fremover

Det nordiske forsvarssamarbeidet er en struktur for samarbeid, og er ikke en felles kommandostruktur. Det er likevel en viktig del av kjerneforsvaret i Norden. Samarbeidet ble formelt inngått av forsvarsministrene i Finland, Norge og Sverige september 2020.

I tiden fremover vil vi se mer av at de gamle statene i Norden arbeider tettere sammen for å posisjonere seg bedre overfor Russland, men også for å få mer effektive militærapparat for å kunne delta i “internasjonale operasjoner” eller for å kunne settes inn i Norden om behovet skulle oppstå.

Referanser
NRK: Hærsjefer klare for å øke beredskapen i nord
Folk og Forsvar: Nordisk forsvarssamarbeid
Regjeringen: Nye uniformer til hele Norden