1

Frankrike: Slutten på offentlig idrett for muslimske kvinner?

Publisert på Dem Volke Dienen 10.02.22

I slutten av januar stemte representanter i det franske overhuset for å endre en lov som vil forby bruk av «iøynefallende religiøse symboler» ved idrettsbegivenheter og konkurranser. Denne nye loven slutter seg til en lov vedtatt i april i fjor som forbyr bruk av burka eller niqab på offentlige steder.


Dette inkluderer gater, offentlig transport, butikker, sykehus og kinoer. Hijaben, også kjent som «hodesjal», var allerede forbudt i franske skoler i 2004. Disse lovene, og spesielt den fra 2021, har også blitt brukt av andre vesteuropeiske land for å håndheve restriksjoner på å bære slør i offentligheten.

Forbudet mot religiøse symboler ved idrettsarrangementer og konkurranser er begrunnet med at sjalet vil utgjøre en fare for kvinnelige idrettsutøvere. Men dette er løgn, for i årevis har noen kvinner brukt slør i idretten uten at noen har brydd seg.

Frankrike, som gjerne presenterer seg som et «frihetens land», har fulgt en antimuslimsk agenda i lang tid. Ikke minst ble moskeer eller muslimske organisasjoner som ikke ble veiledet av den borgerlige franske staten lagt ned – inkludert organisasjoner som drev kampanjer mot diskriminering av muslimer. I prosessen blir spesielt muslimske kvinner, med de ulike forbudene mot sjal/tilsløring, gjentatte ganger mål for imperialistisk sjåvinisme i Frankrike, som hevder at islam er i krise og at den i sin radikale form utgjør en trussel mot republikkens verdier. Det viser tydelig at disse verdiene er basert på en fransk identitet som settes over alt annet, og at alle som ikke passer inn rett og slett blir utestengt fra det offentlige rom. At dette angrepet nå også er rettet mot kvinner som bare har lyst til å drive med idrett, viser at den franske staten også går til de mest personlige sfærene for å ta dem den ikke ønsker.

Men mange kvinner, spesielt unge, går ikke med på dette og det har blitt startet protestaksjoner og underskriftskampanjer.