1

Øst-Europa: Norge sender flere soldater til Litauen

Utenriksminister Anniken Huitfeldt bekrefter at det fortsatt pågår diplomatiske samtaler med Russland. Samtidig sender Norge nå folk østover. Dette melder NRK.

– Norge styrker det bidraget vi har i Litauen med rundt 50–60 soldater. Denne enheten skal reise til Litauen straks, sier forsvarsminister Odd-Roger Enoksen som også sier at Norge ikke har økt sin beredskap i nord.

De norske soldatene er en del av en tyskledet styrke i Litauen og formålet med å sende dem er ifølge Huitfeldt først og fremst å vise solidaritet med den norske statens allierte i området. De skal være der i rundt tre måneder i første omgang.

Opptrappingen kommer som følge av den økte spenningen mellom Russland og NATO rundt Ukraina. Kameratene i nettmagasinet Kommunistisk Internasjonale(ci-ic.org) skriver at det er åpenbart at både USA og Russland søker en form for avtale og stillstand som gir dem en viss sikkerhet, og at dette særlig er ambisjonen til Russland og at ingen av dem på dette tidspunkt er klar for krig. Dette er et syn som i stor grad deles av borgerlige kommentatorer både i Russland og vesten.

Les mer om Ukraina-krisen her:

Ukraina og hele den internasjonale situasjonen

Referanser:

NRK: Sender soldater til Litauen

NRK: skipspottere i Istanbul ser at spenningen øker mellom Russland og Ukraina