1

Tyskland: Sikkerhetskonferanse holdes i München

Denne helgen holdes en såkalt “sikkerhetskonferanse” i München (Munich Security Conference). Dette er en årlig samling hvor europeiske politikere fører “uformelle” samtaler om sikkerhet og samarbeid. For første gang på mange år velger Russland å ikke delta.

Det er krigsfaren i Ukraina som er hovedsak foran møtet, og møtedeltakere sier – i likhet med USA – at faren for krig er reell og at den stadig blir større. Formannen for konferansen, Wolfgang Ischinger, sier at kapasiteten for en fullskala krig er tilstede. Også i dag 18. februar sier USA at Russland flytter tropper nærmere Ukraina.

Konferansen ble holdt første gang i 1963 og har siden vært en årlig hendelse, med formål om å bringe europeiske ledere sammen for “uformelle samtaler”. Fra USA deltar visepresident Kamela Harris. Fra Norge deltar utenriksministeren og miljøvernministeren, begge veteraner i Arbeiderpartiet, mens Senterpartiets forsvarsminister dropper konferansen på grunn av krigsfaren. Til media sier han at han må være i Norge for å kunne ta raske avgjørelser om det blir nødvendig.

Av andre saker står Iran på agendaen, og håpet om å etablere en ny avtale om atomnedrustning. Også kampene og konfliktene i Sahel-regionen skal diskuteres. Tanken med konferansen er at den såkalt uformelle settingen skal åpne for annen dynamikk og være ett av flere verktøy i det diplomatiske samarbeidet og konkurransen mellom statene.

Les også:

Referanser

What Is the Munich Security Conference? – The New York Times

Wolfang Ischinger: Capabilities for full-scale war exist | DW News

Ukraine latest: US says Russia moving troops closer | News | DW | 18.02.2022

Forsvarsministeren dropper München-møte av krigsfrykt | ABC Nyheter

Huitfeldt og Barth Eide deltar på sikkerhetskonferansen i München – regjeringen.no