1

Oslo: Slagord for 8. mars

TFM har mottatt bilder av slagord malt på Grorud i Oslo. Slagordene som er satt opp er “Proletær feminisme for kommunisme!” og “For en klasselinje i kvinnebevegelsen!”