1

Internasjonalistiske 8. mars-markeringer

Kampkomiteen har lagt ut rapporter fra Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand, der revolusjonære har markert 8. mars. De skriver at aktivister fra flere byer, og også kamerater fra utlandet, bidro til å reise den røde fana mot imperialisme og patriarkat.

Les rapportene og se flere bilder her:

Oslo
Bergen
Trondheim
Kristiansand