1

Kommunistenes standpunkt til krigen mot Ukraina

Våre kamerater i det maoistiske nettbaserte tidsskriftet Kommunistisk Internasjonale, har publisert en artikkel som forklarer det kommunistiske standpunktet til den russiske angrepskrigen mot Ukraina.

Først skriver kameratene at man ikke må la seg forvirre. Russisk imperialisme har utløst en urettferdig angrepskrig mot Ukraina. Krigen er uttrykk for vår tids hovedmotsigelse i imperialismen: Motsigelsen mellom imperialistiske land (i dette tilfellet Russland) og undertrykte nasjoner (i dette tilfellet Ukraina). Kameratene slår fast at med invasjonen blir hovedmotsigelsen i Ukraina motsigelsen mellom imperialismen og nasjonen.

Dernest skriver kameratene at USA-imperialismen, i konspirasjon med Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og ved å særlig bruke Polen som et verktøy for sine interesser, undergravde Janukovitsj-regimet som ble felt med et kupp under det såkalte “Euromaidan” i 2014. Disse vestlige imperialistene, hovedsakelig USA, installerte sitt eget regime og drev disse mer og mer inn i konflikt med russisk imperialisme.

Kameratene skriver at Russland er på defensiven. De har ikke hentet seg inn igjen slik de håpet, etter sammenbruddet og oppløsningen i det sovjetiske imperialistiske riket. I denne defensive posisjonen forsøker Russland å gjøre et utbrudd, å bryte ut av defensiven, ved å gå på offensiven. Angrepet på Ukraina er således et desperat forsøk på å vinne initiativet, noe som er nødvendig for Putins regime for å unngå å fortsette å synke.

Kameratene skriver at det rettferdige antiimperialistiske slagordet er “Død over angriperen!” og at først og fremst støtter kommunistene nederlaget for den kriminelle russiske imperialistiske angriperen. Dernest opprettholder kommunistene avstanden til USA-imperialismens lakeier, vi gir ingen støtte til Zelenskiy-regimet. Og til sist avviser vi konsekvent enhver direkte eller indirekte intervensjon fra andre imperialister.

Kameratene slår fast at vi støtter de ukrainske massene og roper til kameratene, til Ukrainas sanne patrioter: “Ta våpnene dere kan ta, driv angriperne ut og erobre deres våpen også! Vend deretter krigen mot forræderne og led etableringen av en egen stat. Avvis alle rop om hjelp fra yankee-imperialismen, den eneste hegemoniske imperialistiske supermakten, selverklært verdenspoliti og hovedfiende for alle verdens folk, deres “allierte” i NATO, tysk, fransk og britisk imperialisme, og særlig deres militære og økonomiske støtte, fordi dette betyr å gi landet over i hendene til andre imperialister. De som roper om slik hjelp er ikke sanne patrioter, de er rett og slett agenter for utenlandske makter. Kampen kan bli hard og langvarig, men den vil seire; det er den eneste formen for sann patriotisk krig for et uavhengig Ukraina. Vi må ikke slippe tigeren inn bakdøra, mens vi kjemper mot bjørnen som kommer inn hovedinngangen.” [Vår oversettelse, TFM.]

Kameratene skriver videre at mange ledere i vesten hevder de er sjokkerte, men at de ikke kan være overrasket, for Joe Biden og yankeene har gjennom mange år kastet Ukraina til den russiske imperialismen. Her skyter vi selv inn at USA i lang tid har nøret opp under konflikten mellom Ukraina og Russland, samtidig som de har slått fast at NATO ikke vil beskytte landet militært. Hvilke farer dette kunne føre til måtte være åpenbart for vestlige politikere. Videre skriver kameratene at ingen av imperialistene ønsker å initiere tredje verdenskrig nå, men at det i ethvert brennhett område, som i Øst-Ukraina i dag, kan gnisten som tenner verdenskrigen bli tent. Ikke alt går etter imperialistenes planer alltid.

Kameratene skriver også at Putin sier russisk imperialisme ikke vil okkupere Ukraina, men at dette ikke er fordi de ikke vil, men fordi de ikke kan. Det er umulig! Vi må ta inn i beregningen vekten av massene, skriver kameratene. Ingen imperialistiske stormakter, uansett hva slags militært arsenal de besitter, kan erobre megabyer uten å akseptere enorme menneskelige og materielle tap. De indre konfliktene i Russland tillater ikke slike i det omfanget en okkupasjon av Ukraina betyr. Vi må huske Irak og Afghanistan skriver kameratene.

De skriver at Putin har falt i en felle, og at etter en uke med krig er det klart at det er skjedd noen feilberegninger. Russisk imperialisme har lidd signifikante tap, og USA-imperialismen væpner Ukraina for urban krigføring og sammen med sanksjonene betyr dette utarmende kostnader for Russland. Kameratene understreker at et svekket Russland ikke bare tjener USA-imperialismen, men at Kina kan tjene enda mer på det. Kameratene skriver at krigen ikke er et vendepunkt som endrer verdenssituasjonen fundamentalt, enda. Og de skriver at et nytt økonomisk verdenssystem, som ikke baserer seg på dollaren, ikke kan etableres uten en ny verdenskrig, men at det som i så fall vil etableres ikke er en ny supermakt, men at imperialismen vil feies vekk med revolusjon i stedet. Dette baserer seg på tesen om at en ny verdenskrig enten vil forhindres med revolusjon, eller at den vil føre til revolusjon.

Til sist peker de på et annet interessant aspekt i situasjonen: Våpen flommer nå ut i Europa. Det pågår en ukontrollert distribusjon av angrepsrifler, av automatgeværer, til alle de som vil ha dem i Ukraina. Det blir ikke registrert eller noe annet. Samtidig militariserer EU og særlig Tyskland mer. Det er et vendepunkt at Tyskland nå leverer våpen til krig! Tyskland setter nå av 100 milliarder euro (!) til investeringer i mer og bedre materiell og personell til Bundeswehr. Og helt til slutt peker kameratene på et fransk kuppforsøk i den sentralafrikanske republikken (CAR) nettopp ble avverget og at det i nordlige Syria nylig fant sted sammenstøt mellom Assad tropper, i tjeneste for russisk imperialisme, og PKK-YPG-SDF, som tjener yankee-imperialismen.

Kameratene skriver at vestlig media nå er blindt ensidige, men at kommunistene ikke må glemme det som skjer andre steder.

Referanse

OUR POSITION AGAINST THE IMPERIALIST WAR OF AGGRESSION OF RUSSIAN IMPERIALISM AGAINST UKRAINE – Communist International