1

Tyskland: 8. mars-markeringer i Ruhrområdet

Markeringer av den internasjonale kvinnedagen fant i år sted under den imperialistiske angrepskrigen i Ukraina, og aktivitetene til de revolusjonære i Ruhr-området bar preg av dette.

I forkant av 8. mars utvikla proletære revolusjonære flere aktiviteter. I arbeiderbydelen Altendorf i Essen er det satt opp graffiti flere steder.

8 März 2022 Malung

På 8. mars var det demonstrasjoner i hele Ruhr-regionen. En stor del av disse var streikedemonstrasjoner som var en del av tarifforhandlinger i sosial- og utdanningssektoren. 200 arbeidere fra barnehager, skolefritidsordninger og hjemmetjenester deltok i demonstrasjonen. På et streikemøte på Kennedyplatz var det tydelig at arbeidere ønsker å kjempe, men ar fagforeningsledelsen ikke er klar for det. Talene deres uttrykte liten tillit til arbeidernes kamper. En effekt av den lave kampviljen og forbundsledelsens bedøvende taler vises ved at mange av de streikende kun meldte seg til streikemøtet og gikk igjen, og ikke deltok i aktivitetene deres.

Krigen i Ukraina og tysk imperialisme var et tema for demonstrasjonen og det blei hengt opp et banner for penger til utdanning og ikke til krig.  

På kvelden samla rundt 200 demonstranter seg i utkanten av sentrum. Det blei spilt et teaterstykke om situasjonen til sykehusarbeidere, som er en svært kvinnedominert sektor. Stykket fordømte at arbeidsmengden til arbeiderne øker for å få mer fortjeneste av dem. Kjernebudskap var at de ansatte og pasientene lider under griskhetens grådighet etter profitt, og at det eneste som hjelper er kamp mot utbytting.

Før toget starta, distribuerte proletære revolusjonære uttalelsen fra Rød Kvinnekomite om krigen i Ukraina:

Toget gikk militant gjennom Duisburg sentrum og det blei ropt slagord og brukt pyroteknikk underveis.

Referanse

Dem Volke dienen: Aktivitäten zum 8. März im Ruhrgebiet