1

Finland: Markering av den internasjonale kvinnedagen

8. mars var det et demonstrasjonstog i Tampere der rundt hundre mennesker fra en rekke ulike organisasjoner deltok. Slagord mot de imperialistiske krigene fikk støtte fra forbipasserende, og noen blei også med på marsjen.

Den røde blokka gikk under parola “Ned med imperialistiske kriger!” og det var også paroler mot kvinnehat og for lik lønn. Demonstrasjonen krevde høylydt bl.a. «Høyere lønn til vaktmestere, renholdere og eiendomsforvaltere!», «Høyere lønn til kvinnedominerte sektorer!», «Vis solidaritet med deres arbeidskamper!» og «Ned imperialistiske kriger!» Spontane slagord mot NATO blei også hørt.

Den røde blokka holdt oppe flagget til Folkets Kvinnebevegelse (MFP) og det ble holdt en tale som tok opp kampen og det revolusjonære perspektivet til de mest undertrykte kvinnene i Brasil.

Blokka tok også klar stilling til situasjonen i Ukraina: 

«Som i de første årene av den internasjonale kvinnedagen, er situasjonen nå preget av eskalering av konflikter mellom imperialister, spesielt mellom USA og Russland. Kampen om interessene blir sett på som en kamp for NATOs utvidelse. Imidlertid er hovedmotsigelsen i verden motsetningen mellom imperialisme og undertrykte nasjoner, som også er tilfellet i Russlands angrepskrig mot Ukraina. … Om den russiske invasjonen sier vi: Vi ønsker å støtte det ukrainske folket, og vi krever at det russiske militæret forlater Ukraina! … Samtidig må det huskes at hovedfienden til verdens folk er yankee-imperialismen, den eneste hegemoniske supermakten i verden. Det fratatte og undertrykte flertallet av kvinner i verden har ikke råd til å velge det ‘mindre onde’ mellom USA og Russland. … Vi sier NEI til deres dødsdømte krigspolitikk, NEI til NATO, til yankee-slakteøksa dynka i blodet til verdens folk, NEI til imperialistisk krig!»

Referanse
Punalippu: Tampereella marssittiin Kansainvälisenä naistenpäivänä 2022