1

Om Zelenskiys “Internasjonale legion”

Ukrainas president Zelenskiy har etablert en “Internasjonal legion” som rekrutterer fremmedkrigere fra andre land, deriblant Norge, for å kjempe for seg i Ukraina. Den ideologiske motivasjonen er å “forsvare Europa” mot Russland, men i virkeligheten er legionen leiesoldater for USA-imperialismen.

Borgerlige medier hjelper rekrutteringa, ved å publisere historier om fremmedkrigere, ved å slippe frem appeller og ved å understreke at det er lovlig. Dette har ført til at en rekke mennesker har vervet seg til å kjempe, men i virkeligheten er det verken demokratiet eller Europa de forsvarer, men Zelenskiys regjering. 

Denne regjeringen har sin opprinnelse i kuppet i 2014, som militært støttet seg på fascistiske legioner som Høyre Sektor og Azov-bataljonen, og som finansielt ble støttet av USA-imperialismen, tysk imperialisme, og rike ukrainske oligarker. Zelenskiy selv ble kjendis med TV-selskapet til Ukrainas fremste kapitalist i ryggen, og hans valgkampanje ble dels illegalt finansiert av denne.

I retorikken trekkes paralleller til den heroiske internasjonale brigaden til Spania 1936-1939, organisert av kommunistpartiene for å støtte den spanske republikken mot fascistene. Ukrainske myndigheter misbruker nå navnet for å lokke folk til å delta i krigen mot Russland.

Ukrainas regjering er ikke den spanske republikken, og legionen støttes ikke av et sosialistisk Sovjetunionen, men av det imperialistiske NATO. I Ukraina kjemper den ikke mot fascister, men sammen med fascister fra Azov-bataljonen og Høyre Sektor, og fascister fra andre land har igjen reist til Ukraina for å kjempe. At mange av disse “legionærene” forventes å dø er en del av beregningen. Deres død er ment å skulle generere enda mer støtte til den ukrainske regjeringen og NATOs innblanding i Ukraina. 

Storbritannias utenriksminister har erklært at hun støtter de som reiser for å kjempe i Ukraina. I Norge har Robert Mood, tidligere fremtredende militær offiser, erklært at om han var 15 år yngre ville han selv dratt. Disse mobiliserer nå, sammen med andre krefter som i Latvia og Tyskland, og bidrar til å “internasjonalisere” krigen i Ukraina.

I kontrast er det slik at europeere som reiser for å kjempe for kurdiske eller jihadistiske styrker i Syria, blir straffeforfulgt som terrorister i mange europeiske land. I Tyskland risikerer man å miste statsborgerskapet om man gjør slikt. Overfor Ukraina iverksettes helt andre lover, fordi kampen tjener de europeiske borgerlige regjeringene i deres kamp mot russisk imperialisme.

VG har intervjuet fremmedkrigere til Ukraina, og avdekket at de forventes å skrive under på en kontrakt som mange er ukjente med før de reiser. Denne kontrakten skal innebære at man ved å verve seg til legionen, forplikter seg til å ikke forlate Ukraina så lenge konflikten varer. Altså vil de som verver seg risikere å måtte bli der på ubestemt tid. Dette vakte sinne fra noen av de frivillige som VG snakket med, men de fleste valgte likevel å skrive under. 

Clausewitz slo fast at krig er fortsettelse av politikken med andre midler. Man kan ikke se vekk fra den politiske funksjonen til “legionen”, det finnes ingen nøytrale eller upolitiske kriger. Zelenskiy er ikke en representant for den ukrainske nasjonen, i tjeneste for det ukrainske folket. Han er en lakei for USA-imperialismen og de store kapitalistene i Ukraina som er alliert med yankee-imperialisme og tysk imperialisme.

Å forsvare Ukraina mot russisk imperialisme er rettferdig krig. Det er legitimt moralsk, politisk og juridisk å bekjempe den russiske invasjonen. Men å krige for USA-NATO er ikke legitimt, det er å spille blod for én imperialist mot en annen imperialist. Resultatet blir ikke et fritt Ukraina, men et delt, oppstykket Ukraina, dels dominert av USA-imperialismen og dels dominert av russisk imperialisme. Den rettferdige og riktige veien er å gå mot alle imperialister og befri landet fullstendig, noe som vil kreve langvarig revolusjonær nasjonal frigjøringskrig.

Referanser
«Internationale Legion» für Selenskij
Fremmedkrigerne

Foto
Creative Commons:
Address by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy to the Bundestag