1

Ny britisk styrke permanent i nordområdene

Storbritannia har initiert en ny arktisk strategi som innebærer flere skip, helikoptre og soldater til nordområdene. Britisk imperialisme planlegger å ha permanent aktive styrker i regionen.

Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace sier britenes ambisjoner er store og omtaler nordområdene som britenes eget “home beat”, som kan oversettes direkte til “jaktmarker”. I forbindelse med NATO-øvelsen Cold Response i Norge, og et møte med den norske forsvarsministeren, presenterte Wallace de nye planene til britisk imperialisme.

Bilde: Ben Wallece (til venstre) på besøk i Polen.

Strategien innebærer at den maritime stridsgruppen LRG North, bestående av soldater, skip og helikoptre, blir “permanent aktiv” i nordområdene, at britenes overvåkingsfly P8 skal overvåke regionen og at britene søker mer felles aktivitet og trening med land som Norge via Joint Expeditionary force (JEF).

Britene varsler også at ikke all aktivitet vil skje med Norge, men også med Finland og Sverige. Den britiske forsvarsministeren kaller sine styrker “allierte av design”, og understreker at de arbeider med Norge ikke bare via NATO men også bilateralt. 

Militærøvelser i området har tidligere skapt konflikter med Russland, for eksempel i mai 2020 hvor britiske, amerikanske og norske fartøy seilte inn Russlands økonomiske sone uten invitasjon.

Bilde: En oversikt over ansvarsområder for søk og berging i arktis og nordområdene, som også viser de forskjellige stormaktene og landene som geografisk er en del av regionen.

Norges forsvarsminister, Odd Roger Enoksen, beskriver Storbritannia som Norges viktigste allierte i Europa. Han ønsker mer britisk tilstedeværelse i nordområdene varmt velkommen, selv om han også sier det vil føre til noen utfordringer overfor Russland.

Regjeringen sier videre: “Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde.”

Hvorfor er det slik? Vi må forstå Nordområdene som et strategisk avgjørende område for Norge, og også for Russland og de europeiske stormaktene, og etterhvert som polisen smelter blir området også viktigere for Kina og verdenshandelen generelt. Dette er et område hvor Norges viktigste ressurser befinner seg: hovedsakelig olje og gass, men også fisk. Militært er det Russlands sjøvei ut av sine militære havner i Nord, og dermed den russiske marinens hovedvei til Europa og til Atlanterhavet. Når polisen smelter åpner det seg dessuten en åpen sjøvei fra Kina til Europa gjennom arktis, et kortere alternativ til veien om Suez-kanalen i Egypt.

Dermed er området også viktig for britisk imperialisme og de øvrige stormaktene i Europa. Den britiske opptrappinga peker på rollen til britisk imperialisme overfor de nordiske landene, hvor de  arbeider i samarbeid med yankee-imperialismen, og dels setter EU og Tyskland til side på deres nordflanke.

Fra yankee-imperialismens side administreres deres militære innsats i regionen av en kommando med hovedkvarter i Virginia. Deres strategi for nordområdene har vi skrevet om tidligere:

Yankee-imperialismen og britisk imperialisme arbeider i samarbeid med norsk imperialisme for å intensivere militariseringen av nordområdene. Dette som et ledd i å omringe Russland og nøytralisere deres atomvåpenkapabilitet. Britene slår fast at de skal drive “ubåtjakt” i nordområdene. Russland er en imperialistisk stormakt, men de er bare en supermakt innen atomvåpen. De besitter like mange eller flere atomstridshoder enn USA. For å nøytralisere denne posisjonen, bygger USA og NATO et “rakettskjold” i Europa. Overfor nordområdene vil dette ta form av tiltak som kan nøytralisere russiske ubåter med atomvåpen, ved å overvåke disse, holde dem borte fra farvann nærmere USA og Europa og potensielt ødelegge dem.

Storbritannia arbeider i tospann som juniorpartner for USA-imperialismen. Norge opptrer i denne sammenheng som løpehund for USAs løpehund. Det må understrekes at dette gjør det norske borgerskapet av egne imperialistiske interesser, for denne underordningen gir Norge muligheter til å slippe til for å utbytte halvkolonier både i Europa og i andre verdensdeler. Den “gode allierte” har som en liten imperialist mye å vinne på å holde seg inne med de største, selv om det skaper “utfordringer” overfor Russland og kanskje også på sikt Tyskland.

Vi understreker til slutt: Her ser vi at norsk imperialisme har pekt ut Storbritannia som sin viktigste allierte i Europa (tidligere er USA pekt ut som den viktigste internasjonalt) og norsk imperialisme har pekt ut nordområdene som sitt viktigste strategiske satsingsområde. Statsminister Støre har omtalt Norge som “NATOs øyne og ører i nord”, og slik understrekes den norske underordningen under yankee-imperialismens strategi for nordområdene. Denne strategien må settes inn i konteksten som er forklart av Communist International: USA arbeider strategisk for å fjerne Russlands posisjon som kjernefysisk supermakt, ved å omringe dem med rakettskjold og andre tiltak som kan hindre dem fra å treffe sine mål. Britisk imperialisme har siden 2. verdenskrig mistet sin posisjon i verden, til fordel for USA, som blant annet overtok 50 av Storbritannias militærbaser verden over som betaling for materiell under krigen, og de har utviklet seg som en imperialistisk stormakt mer og mer i tospann og samarbeid med yankee-imperialismen, og oftere i konflikt med sine gamle “erkefiender” i Frankrike og Tyskland. Den britiske satsingen i “det høye nord”, og britenes militære lederrolle overfor de nordiske landene og Baltikum, er et uttrykk for disse forholdene.

Referanse

Britene kommer for å bli: Skal ha permanent aktive styrker i nord – VG

New British Arctic Strategy: Deploying Submarine-Hunting Aircrafts to the Arctic

The UK’s Defence Contribution in the High North – GOV.UK

Ny NATO-kommando kan bli viktig for lavspenning i Nordområdene

Evig vinter? Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene.

Nordområdene – regjeringen.no