1

Globale militærbudsjetter på historisk høyt nivå

Våre kamerater i tyske Dem Volke dienen melder om at globale militærbudsjetter i 2021 nådde et rekordnivå på 2,1 billioner dollar. USA ligger på toppen med 801 milliarder dollar i året, fulgt i rekkefølge av Kina, India, Storbritannia og Russland.

Videre skriver Dem Volke dienen at siden utbruddet av krigen i Ukraina i februar forventes tallene å stige kraftig. Forbundsrepublikken Tyskland lovet å gå forbi NATOs mål om at alle land skal bruke minst 2 prosent av statsbudsjettet på forsvar, og har opprettet et “spesialfond” med 100 milliarder Euro til Bundeswehr.

Til slutt skriver Dem Volke Dienen at dette igjen bekrefter at imperialismen ikke kan fortsette fredelig og synker ned i dypere og dypere motsigelser. De skriver også at imperialismen ikke er det siste systemet, og at det vil gå under i et komplekst system av alle slags kriger, hvor det avløses av et nytt.

Vi kan legge til at Norge i 2020 var et av landene som møter NATOs mål om å bruke minst 2 prosent av statsbudsjettet på forsvaret.

Referanser:
Global military spending in 2021 at an all-time high

World military expenditure passes $2 trillion for first time | SIPRI

Norge klatrer på 2-prosent-lista