1

Finland: «Mot Nato! For fred!»

Våre finske kamerater i Punalippu har rapportert fra demonstrasjoner mot Nato i Helsinki 15. mai og 4. juni. 

15. mai samla flere hundre mennesker seg til et demonstrasjonstog som gikk fra Senatsplassen og ble avsluttet med appellet ved Riksdagshuset. Demonstranter hadde plakater som fordømte Natos angrepskriger mot undertrykte nasjoner. Revisjonistene og opportunistene vektla i sine appeller pasifisme og finsk sikkerhet, og deres lange, kjedelige taler ble avbrutt av slagord som «Nei til Nato!»

Det deltok mange ulike grupperinger, også marxist-leninist-maoister som bar et rødt flagg med sigd og hammer og en plakat mot de imperialistiske krigene. De ropte slagord som «Ned med yankee-Nato!», «Internasjonal solidaritet! Lenge leve verdensrevolusjonen!» og “Ned imperialistisk krig! Lenge leve folkekrigen!” De skriver at de fikk positiv respons da de delte den felles uttalelsen fra de finske og norske kameratene, Bekjemp militariseringen av de nordiske imperialistiske statene!.

Lørdag 4.6. protesterte rundt 60 personer mot Nato. Den politiske linja for demonstrasjonen var pasifistisk og fokuserte hovedsakelig på «innenrikssikkerhet», og malte trusler om at Finland skulle bli et krigsstadium. Men under påvirkning fra den antiimperialistiske blokka ble det også reist slagord som som «Ned, ned, ned – imperialisme ned!» og «Nato ut av Irak!», «Nato ut av Baltikum!» og så videre. Mange innvandrere som fulgte demonstrasjonen viste sin støtte, da de kommer fra nasjoner som vet at Nato betyr krig mot undertrykte nasjoner. 

Referanser
NATO:n vastustusta Helsingissä 15.5.
Helsinki: “Natoa vastaan! Rauhan puolesta!” (4.6.)