1

Fem nyheter fra forrige uke

Bilde: Fra leiren til en avdeling av en ukrainsk «frivillig bataljon», som har 700 stridende rundt omkring i Ukraina.

Her følger fem viktige nyheter fra uke 23 (6.-12. juni). Krigen fortsetter i Ukraina, hvor de harde kampene hovedsakelig er konsentrert i Øst-Ukraina. I hele verden preges økonomi og samfunn av historisk høy inflasjon, hvor prisene øker på alle slags varer i kjølvannet av krisa i kapitalismen.

USA var denne uken vertsland for «Amerikas niende toppmøte», hvor Biden presenterte USA-imperialismens siste planer for å øke utbyttingen av Latin-Amerika. Burkina Faso, et av landene i det krigsherjede Sahel i Vest-Afrika, har opplevd en rekke angrep og mange drepte. En FN-kommisjon publiserer en rapport som er sterkt kritisk til Israel og anklager sioniststaten for å forsøke å etablere «fullstendig kontroll» over hele Palestina.

1. Ukraina: Den lavintensive krigen fortsetter i Øst-Ukraina, hvor blant annet anarkister kjemper for Zelenskiy 

Mandag 6. juni melder Storbritannia at de vil sende mer rakettartilleri til Ukraina av typen M270, ifølge The Guardian. Samme dag sier ukrainske myndigheter at det er et mulig kolerautbrudd i Mariupol. Latvia erklærer denne uka at alle russisk-baserte medier forbys i landet, og Reuters melder 7. juni at USA forbyr all handel med russisk gjeld og russiske aksjer, inkludert på «sekundærmarkedet». Dagen før ble to boeing-fly tilhørende oligarken Roman Abramovitsj beslaglagt i USA.

Både Ukraina, Russland og de såkalte «folkerepublikkene» i Øst-Ukraina har begynt rettssaker mot fanger fra krigen. Ukraina har dømt russiske fanger til livstid for krigsforbrytelser, og «folkerepublikken» Donetsk har 9. juni dømt to britiske og en marokkansk fremmedkriger til døden, anklaget blant annet for terrorisme og leiesoldatvirksomhet. Disse rettssakene er omstridt. Det er ikke sedvane for at krigsfanger dømmes på denne måten, i sivile rettssaker, midt under krig.

Reuters melder 10. juni at Ukrainas utenriksdepartement har offentliggjort at landet utplasserer flere miner i Svartehavet. Minene, som de ukrainske myndighetene kaller selvforsvar, bidrar til å gjøre det vanskelig å frakte hvete fra Ukraina til verdensmarkedet og de hundrevis av millioner afrikanere som nå trues av sult. Denne uken fortsetter også Russland sine konsentrerte angrep i byen Sievjerodonetsk, hvor Azov kjemiske fabrikker ble beskutt med artilleri 11. juni, ifølge Reuters.

ABC-nyheter skriver i en lengre reportasje om en væpna gruppe av «anarkister, antifascister og fotballhooligans» som kjemper i Ukraina, på samme side som den nazistiske Azov-bataljonen, under navnet «The Black Head Quarters». Noen av gruppas medlemmer skal tidligere ha kjempet for den kurdiske YPG-militsen i Syria, som har mottatt forskjellige former for støtte fra USA-imperialismen. Disse stridende inkorporeres i dag Zelenskiy-regimets militærapparat, som blant også består av flere nazistiske legioner. Gruppa uttrykker at de har felles mål med Biden: De kjemper for regimeskifte i Moskva. En talsperson for gruppa har samme analyse som norske Jonas Bals har uttrykt i avisa Klassekampen, nemlig at krigen i Ukraina er en krig mellom (vestlig) demokrati og (østlig) fascisme, på samme måte som andre verdenskrig. Dette er en feilaktig analyse. Det russiske regimet er ikke vesentlig mer fascistisk eller imperialistisk enn USAs myndigheter. De samme reaksjonære tendensene som man ser i Russland, kan vi se også i Europa og USA. Bals er forfatter, medlem av Arbeiderpartiet og tidligere rådgiver for Jonas Gahr Støre. Før dette var han blant Oslos mest kjente anarkister, som ble fagforeningsaktivist og så ansatt i fagbevegelsen.

De anarkistiske styrkene gjør seg selv til soldater for en imperialist og dennes lakeier, i rivaliseringen med en annen imperialist. Det ukrainske folkets motstandskamp mot russisk imperialisme er en fullstendig rettferdig og nødvendig nasjonal frigjøringskrig, men den kan ikke føres under Zelenskiys ledelse. Finansiert av USA-imperialismen, ledet av USA-lakeien Zelenskiy og skulder ved skulder med nazister og hooligans, kjemper de nå under sine svarte faner for samme mål som Joe Biden. Dette er dessverre sannheten, uavhengig av hvilke motiver de enkelte deltakerne har.

Referanser
UK to send long-range rocket artillery to Ukraine despite Russian threats | World news | The Guardian
Mariupol may have suffered cholera outbreak, Ukraine claims
Latvia bans all Russia-based TV channels – LRT
US bars investors from buying Russian debt, stocks on secondary market | Reuters
Correction: Russia-Ukraine-War story | AP News
ANALYSIS-The sea mines floating between Ukraine’s grain stocks and the world | Reuters
Evakueringsruter bombet i Ukraina – Siste nytt – NRK
Ukraine says it remains in control of Sievierodonetsk plant sheltering hundreds | Reuters
Russia destroys last bridge to Sievierodonetsk, Ukraine says | Reuters
Ukraina-krigen: Anarkistene «The Black Head Quarters» kjemper mot Putin, men har ingenting imot russere | ABC Nyheter

2. Verden: Eskalerende dyrtid med økende priser og renter, skaper pessimisme blant «konsumentene» og fall på børsene

Den 10. juni meldes det om fall på de to US-amerikanske børsene Dow Jones og S&P 500. Dette skjedde som en respons på en ny rapport om inflasjon, som viser at prisene vokser raskere enn forventet og at «konsument-optimismen» har nådd et historisk bunnivå. Joe Biden varsler at inflasjonen vil bli langvarig og denne uken meldes det at inflasjonen er den høyeste i USA på 40 år. Inflasjonen ble denne uka målt til overraskende 8,6 prosent i USA, noe som vil få svært dramatiske følger for massene. Dette betyr at kjøpekrafta til folk reduseres med nært en tidel, noe som særlig vil ramme de fattigste som allerede sliter med å få endene til å møtes. Dagens Næringsliv siterer en kommentator som mener USAs sentralbank har mistet kontrollen med inflasjonen.

Dagens Næringsliv skriver at USA vurderer å fjerne straffetollen mot kinesiske varer, en del av den økonomiske krigen mellom USA og Kina, for å dempe inflasjonen. Dette avdekker at krisa i USA er et enormt problem for herskerne.

Hele verdensmarkedet preges nå av inflasjon og rentefrykt. Gjennom 2021 har børsene tatt seg opp, og flere børser har opplevd rekordhøye kurser. Denne innhentingen gjenspeiler derimot ikke produksjonen. Flere sektorer har opplevd at de ikke har hentet seg inn igjen, etter at den sykliske overproduksjonskrisa slo ut med full kraft i 2020. Dyrtida i dag, det vil si inflasjon/prisvekst og høyere renter, er uttrykk for denne krisa og den påfølgende depresjonen. Massene skal betale for tapene til kapitalen, og for den kommende oppgangen. For eksempel mener økonomer at flere må utsette pensjonstida på grunn av utviklinga i dag.

Også Oslo Børs melder om nedgang, og Finansavisen skriver at dette er en reaksjon på inflasjon og renteoppgang. Statistisk sentralbyrå melder at høy inflasjon og økte renter vil «bremse veksten i norsk økonomi». E24 melder at den høye inflasjonen kan anspore sentralbanken i Norge til å øke rentene mer og raskere, for å forsøke å dempe prisveksten og stadig større lån blant folk. Prisveksten i Norge er nå den høyeste siden 1988 og forløpet til den såkalte «bankkrisa», hvor den norske staten endte med å nasjonalisere de tre største bankene i landet.

Les mer om krisa i kapitalismen:

Referanser
Dow dives 800 points, S&P 500 posts worst week since January after inflation hits 40-year high
Biden varsler langvarig inflasjon | Finansavisen
Kraftig fall fra start på Wall Street – E24
Tror flere må utsette pensjonstiden med minst ett år | ABC Nyheter
SSB ser risiko for børsfall ved renteoppgang: – Lite trolig at Fed kommer til unnsetning – E24
Økonominyhetene: Blåmandag, inflasjon og Oslo Børs i minus | Finansavisen
Overraskende sterk inflasjon på 8,6 prosent i USA – E24
Inflasjonen i USA tar ny sats: – Fed har allerede mistet kontrollen, sier Olav Chen | DN
Høy inflasjon og økte renter vil bremse veksten i norsk økonomi
Dette skjer denne uken: Tror høy inflasjon kan gi kraftigere rentehopp – E24
USA vurderer å fjerne straffetoll for å dempe inflasjon | DN
Prisveksten stiger til det høyeste siden 1988 – E24
EU venter inflasjon på 6,8 prosent i 2022 – nedjusterer anslag for økonomisk vekst – E24
Uventet høy inflasjon i eurosonen

3. USA: «Amerikas 9. toppmøte» i Los Angeles og høring om «stormingen» av Capitol Hill  

Reuters melder at Biden-administrasjonen har nektet presidentene fra Cuba, Venezuela og Nicaragua å delta på årets «9th Summit of the Americas». Mexicos president Andrés Manuel López Obrador (kalt «Amlo») svarer på utestengelsen av kollegaene med å selv boikotte møtet. Mexico sender likevel sin utenriksminister. Biden åpnet møtet med å igjen erklære at demokratiet er under angrep i verden – og da også utrope seg selv til dets fremste forsvarer, noe som er fullstendig falskt. Dette er retorikk for å legitimere USA-imperialismens sanksjoner, kriger og «regimeskifter» i og mot andre land.

Videre snakket Biden om å koordinere investeringer i helsevesen og «klimatiltak» over hele det amerikanske kontinentet, med henvisninger til covid-19 og «klimakrisa». Dette er uttrykk for at imperialistene bruker krisa i mange lands helsevesen og miljøødeleggelsene kynisk, til å styrke monopolkapitalen og imperialismen, hovedsakelig USA-imperialismen. Slike tiltak anvendes til å utvikle mer statsmonopolkapitalisme og til å øke USA-imperialismens penetrasjon av undertrykte lands økonomi. I den forbindelse lanserte Biden på dette toppmøtet «Americas Partnership for Economic Prosperity», en ny handelsavtale som med nødvendighet vil øke USA-imperialismens rovgriske plyndring av Latin-Amerika.

Chiles «venstreside-håp», president Gabriel Boric, som nylig sendte militæret inn i Mapuche-regionen på nytt, har besøkt Canada for omfattende bilaterale samtaler med statsminister Justin Trudeau. Dette viser igjen Boric-regjeringens underkastelse under de samme yankee-herrene, og yankee-forbundsfellen Canada, som de foregående chilenske lederne. Boric-regjeringen er en reformistisk regjering, og Boric deltok i likhet med andre yankee-lakeier på USA-imperialismens «9. amerikanske toppmøte» i Los Angeles. 

Samme uke pågår høringene i USAs kongress om Trump-tilhengernes storming av Kapitolhøyden i januar 2021. Det er tatt ut mange tiltaler i forbindelse med stormingen, blant annet mot Proud Boys-lederen Enrique Tarrio og fire andre medlemmer av gruppa. Valget i 2020, og den påfølgende konflikten i 2021, avdekker den dype politiske krisa i USA. Dette uttrykker både den allmenne krisa i imperialismen, og den særegne forråtnelsen i USA, verdens eneste hegemoniske supermakt. Politisk kommer forråtnelsen og krisa til uttrykk i krisa i parlamentarismen, noe stormingen av Kapitolhøyden er et bilde på.

Den 11. juni melder forøvrig Reuters at Iran og Venezuela har underskrevet en avtale om økonomisk samarbeid med en varighet på 20 år. De to landene er blant verdens fremste petroleumsnasjoner, og har også til felles at de er halvkolonier som vender seg mot USA-imperialismens rivaler i Kina og Russland. USA betrakter Latin-Amerika som sin «bakgård», men Sovjetunionen har utfordret posisjonen i mange land, og Russland og Kina gjør sine forsøk i dag. Disse imperialistene, særlig Sovjet-imperialismen, har ledet mange frigjøringsbevegelser fullstendig på villspor i Latin-Amerika. Revolusjonene mot yankee-imperialismen må ledes av kommunistiske partier som er helt uavhengig av utenlandske imperialister, uansett hvilken farge disse har på sine faner.

Referanser
US bars Cuba, Venezuela from Americas summit; Mexican leader sits out | Reuters
Ensure economic development serves all, Trudeau says amid Chile’s mining reforms | CTV News
Proud Boys leader Tarrio, four others, charged with seditious conspiracy : NPR
Under US sanctions, Iran and Venezuela sign 20-year cooperation plan | Reuters
Remarks by President Biden at the Inaugural Ceremony of the Ninth Summit of the Americas | The White House

4. Burkina Faso: Mange drept den siste uka i forskjellige angrep hvor myndighetene hevder «jihadister» står bak

Reuters melder 9. juni at stridende har drept en soldat og en sivilist i Karma-gullgruven i provinsen Yatenga i Burkina Faso. Samme dag melder de også at 11 gendarmerister, altså medlemmer av Burkina Fasos sikkerhetsstyrker, er drept av «uidentifiserte militante» i provinsen Séno. Angrepene knyttes til det som kalles «jihadistisk opprør» i Burkina Faso, som ligger i den konfliktfylte Sahel-regionen. Landet styres i dag av en militærjunta som tok makten for noen måneder siden.

Denne helgen melder videre flere kanaler at rundt 100 personer ble drept i landsbyen Seytenga. Myndighetene sier det er uklart hva som er skjedd, men har sendt flere sikkerhetsstyrker til stedet, og militærjuntaen har erklært landesorg. Beboerne er forflyttet vekk fra landsbyen.

NTB melder at Burkina Faso, som har 21 millioner innbyggere, har vært inne i en alvorlig humanitær krise siden 2019. Myndighetene og særlig de franske imperialistene legger ansvaret på «jihadister» som er aktive i Burkina Faso og nabolandene Mali og Niger. Virkeligheten er at massene i disse landene stadig gjør opprør og protesterer mot fransk imperialisme og de korrupte myndighetene som er i lomma på enten fransk imperialisme, USA-imperialismen eller den russiske imperialismen. Disse tre imperialistene og andre imperialister, som Kina, er svært aktive i regionen som er svært rik på mineraler og olje.

Burkina Faso er tidligere fransk koloni. Etter frigjøringen fra Frankrike har landet opplevd en rekke opprør og kupp, og ble i en periode ledet av den kjente revolusjonære lederen Thomas Sankara. Sankara ble, som svært mange andre revolusjonære nasjonalister i Afrika, myrdet og erstattet av ledere som var mer føyelige overfor imperialismen. Dette er grunnlaget både for den massive utbyttingen og undertrykkingen av massene i landet og hele regionen, og for den stadige kampen og motstanden. Også når kampen føres under reaksjonære svarte faner, for eksempel ledet av Al-Qaida, er dette likevel uttrykk for den nasjonale motstanden mot imperialismen. 

Denne kampen kan likevel ikke føres til seier under disse fanene, noe land som Afghanistan og Iran er eksempler på. Massene roper på ledelse og organisering, og dette kan bare gis om massene genererer kommunistiske partier, militariserte og maoistiske sådanne, som bygger seg selv, hæren og fronten midt i folkekrigen, som i de undertrykte landene må fremme den nydemokratiske revolusjonen.

Burkina Fasos folk har en sterk, revolusjonær og heltemodig historie, og de vil reise seg igjen og igjen, så lenge landet kues av imperialismen.

Les mer om kampen om Sahel:

Referanser
Gold mine attacked in Burkina Faso, at least two dead | Reuters
Attackers kill 11 military police in Burkina Faso | Reuters
Landesorg etter angrep i Burkina Faso | ABC Nyheter
Rundt 100 skal være drept av væpnede grupper i Burkina Faso | ABC Nyheter
Burkina Faso

5. Palestina: FN-kommisjon avslører sionistenes ambisjoner om fullstendig kontroll over Palestina

En såkalt uavhengig undersøkelseskommisjon etablert av FNs menneskerettighetsråd etter kampene i Palestina i 2021, har 7. juni publisert en rapport hvor de anklager Israel for å søke «fullstendig kontroll» over de palestinske områdene, og for å gi «annerledes borgerretsslig status, rettigheter og juridisk beskyttelse» til israelske borgere som er palestinere/arabere, enn de gir til ikke-arabiske borgere.

Samme uke angripes palestinske gjetere av israelske settlere, og unge journalister minnes Shireen Abu Akleh som ble drept for en måned siden. Akleh ble kalt «Palestinas stemme», og nå sier unge journalister at hun lever videre gjennom dem. Hun ble drept av israelske soldater, som ifølge mange øyenvitner og kilder drepte den svært kjente journalisten Akleh med fullt overlegg. De israelske okkupantene anklages for å gå systematisk etter palestinske journalister. Den internasjonale straffedomstolen ICC etterforsker nå drapet, og denne uken har palestinske myndigheter overlevert bevismateriale til denne.

Selv FN, som i sin tid sanksjonerte stiftelsen av Israel på okkupert palestinsk jord, fordømmer regelmessig okkupasjonen og diskrimineringen mot palestinere. Den sionistiske staten har nemlig gått langt utover de FN-godkjente grensene, som i seg selv er en forbrytelse mot det palestinske folket. USA legger systematisk ned veto i sikkerhetsrådet mot kraftigere fordømmelser eller sterkere diplomatiske grep mot landet. Israel er en forlenget arm for USA-imperialismen i en svært turbulent og viktig region.

Det palestinske folket fortsetter sin frigjøringskamp, og massene gjør opprør igjen og igjen. Den palestinske nasjonen vil konstituere seg fullstendig når den knuser den sionistiske staten og etablerer et fritt Palestina i hele det historiske palestinske området.

Referanser
Israel wants ‘complete control’ of Palestinian land: UN report | Israel-Palestine conflict News | Al Jazeera
UN-mandated rights inquiry rebukes Israel for seeking ‘complete control’ | Reuters
Israel army census raises fears of eviction of Palestine communities – Middle East Monitor
Shireen, «the voice of Palestine» that lives on in young journalists – La Prensa Latina Media
Farming and Food Struggles in Palestine – The Bullet
Palestine: EU aid delay puts lives at risk | NRC
Shireen Abu Akleh’s Murder: Palestine Hands ICC Prosecutor Official Probe Results
Occupation, discrimination driving Israel-Palestine conflict, recurring violence | | UN News