1

Debatt: NRK sprer løgner om transfolk


Innsendt av Vilde Hammer. TFM har gjort noen mindre endringer før publisering.


Når NRK ikke er altfor opptatt med å trykke apologia for Ukrainske nynazister (1) så trykker de skremselspropaganda mot transfolk. Blant 12 av de nyeste artiklene per 8.juni 2022 under emneknaggen «transpersoner» har 3 artikler overskrifter som er ment for å vekke frykt for at kjønnsbekreftende behandling enten skal bli (2,3) eller allerede er for lett tilgjengelig. (4)

Med kjønnsbekreftende behandling menes det altså hormoner og kirurgi, som ifølge Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) har til formål å «lindre kjønnsdysfori hos personer med kjønnsinkongruens».

(Disse artiklene baserer seg på feilinformasjon som man kan lese en gjennomgang av her: Rikshospitalet må slutte å spre myter om kjønnsbekreftende behandling)

Artiklenes overskrifter antyder ikke at noen faktisk opplevde en forbedring i livskvaliteten som følge av behandling.

Et eksempel på dette er artikkelen under den skandaløse tittelen: «Tenåring avvist av rikshospitalet – fikk hormoner av helsestasjon uten at foreldrene ble informert.» (4) En tittel som er skreddersydd for å vekke følelser av indignasjon og assosiasjoner til «legeaktivister» som prakker hormoner på enhver forvirret unge de møter på. Dette er en transfobisk klassiker.

Norges eneste landsdekkende offentlige behandlingstilbud – Rikshospitalets Nasjonale Behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens (NBTK), har retningslinjer som er strengere enn det som er anbefalt av Helsedirektoratet, (6,7) og har blitt kritisert for å være altfor restriktive. (8,9)

Denne virkeligheten er ikke til hinder for NRK når det finnes foreldre der ute som må skremmes. Man skulle tro at denne typen billig, fryktbasert «clickbait» er forbeholdt tabloider, og ikke et statseid medieselskap som har som sitt påståtte oppdrag å «… bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.» (10)

Selve saken kan leseren lese selv, men i sin korthet er det snakk om en en 15-årig transjente som ble avvist av NBTK. Hun begynte da å selvmedisinere med hormoner hun kjøpte på nett før hun gikk til Helsestasjon for Kjønn og Seksualitet. Etter en kort samtale der fikk hun resept for hormoner. «Hun ble slått i bakken av hvor enkelt det var å få resept i handa», sies det i artikkelen.

Det er verdt å nevne at helsestasjonen skriver ut resept til mindreårige uten foreldrenes samtykke kun hvis pasienten allerede selvmedisinerer, samt at de har lovlig grunnlag for ikke å informere foresatte i tilfeller som dette. Slik NRK ser det er man altså ment å la seg sjokkere over at foreldrene ikke ble informert, men mon tro om NRK mener man også må informere sterkt religiøse foreldre dersom barna deres søker om abort eller behandling mot kjønnssykdommer?

Ifølge NRK har jenta gitt uttrykk for at det ikke ble gjort en ordentlig utredning eller sjekket om hun var ærlig om selvmedisineringen sin. Jenta sier også at hun ikke vet om praksisen til HKS har endret seg siden den tid, og NRK gjør ingenting for å sjekke dette.

Videre fortelles det at jentas foreldre har sendt inn klage mot HKS for å «redde andre barn». De påstår at «… forskningen på feltet ikke slår fast at hormonbehandling er nødvendig eller hjelper barn med kjønnsinkongruens». En påstånd som NRK tilsynelatende tar dem på ordet på.

Senere i artikkelen presenteres vi for HKS sitt syn på saken. Der kommer det frem at de la til grunn jentas tidligere samtaler med HKS, samt hennes samtaler med Rikshospitalet og BUP. Det var sistnevnte som varslet HKS om at jenta selvmedisinerte. Altså gir de ikke ut hormoner som om det var kjærlighet på pinne, og det er kun i helt spesielle tilfeller at de skriver de ut til mindreårige uten å informere foreldre.

At et barn bestemmer seg for å medisinere seg selv med tvilsomme internett-hormoner er et ekstremtilfelle. Det er nettopp i sånne ekstremtilfeller at HKS skriver ut resept uten foreldrenes samtykke. Det tyder på ekstrem desperasjon og bestemthet. At et sånt barn ble nektet behandling av NBTK bekrefter kritikken av rikshospitalets retningslinjer, og viser at retningslinjene deres øker risikoen for at folk gjør drastiske ting de ellers ikke ville gjort. Foreldrene til jenta skulle ha skjønt tegninga når de så hvor langt datteren deres var villig til å gå. Istedet for begi seg ut på å «redde andre barn» skulle de kanskje ha prøvd å faktisk hjelpe sitt eget.

Måten artikkelen er strukturert gjør mye av propagandaarbeidet. Artikkelens forfattere kunne ha presentert alle parters versjon av hendelsene løpende, noe som også hadde gjort artikkelen ryddigere. Istedenfor valgte de å begrave HKS sin forklaring i bunnen av artikkelen. Dette gjør at man blir varmet opp med negative fremstillinger av HKS, sånn at innen det kommer til HKS sitt svar så har leseren allerede formet oppfatningen av at de er skyldige. På denne måten blir overskriftens usagte tese underbygget.

At artikkelens forfattere verken bestrider eller underbygger foreldrenes påstand er grov journalistisk uaktsomhet. Dette gjør at påstanden fremstår som faktum. Dette er særdeles uansvarlig ettersom man bør regne med at folk stoler på NRK til en viss grad. Det er usannsynlig at den gjennomstittlige leseren vil faktasjekke en artikkel på NRK ved å lete gjennom vitenskapelige tidsskrifter. Når NRK da skriver at «… forskningen på feltet ikke slår fast at hormonbehandling er nødvendig eller hjelper barn med kjønnsinkongruens», så fremstår det som om det er sånn det faktisk er.

Ved å bruke søkeordene «Gender dysphoria hormones» på Google Scholar fant jeg følgende:

En metaanalyse (en undersøkelse som oppsummerer data fra et stort antall undersøkelser av et tema) fra 2016 (11) fant at 3 av 5 studier viser en forbedring i depressive symptomer hos transfolk etter gjennomgått hormonbehandling. 2 av studiene fant ingen sammenheng. Studier som i tillegg målte selvsikkerhet fant også en forbedring der som følge av hormonbehandling. 3 av 4 studier som målte forskjeller i engstelighet/anspenthet fant en konsekvent forbedring i angstsymptomer som følge av behandling.

I den samme metaanalysen kommer det frem at en studie med 250 deltakere fant at transmenn som har gjennomgått hormonbehandling opplever at livskvaliteten deres har forbedret seg siden oppstart.

Tre senere studier der både transmenn og transkvinner deltok fant det samme. En tidligere meta-analyse fra 2009 (12) fant mye av det samme, med forbehold om at forskningen de brukte ofte ikke skilte mellom bare hormonbehandling og hormonbehandling pluss kirurgisk behandling.

En av studiene som inngikk i metaanalysen fra 2016 (13) fant en reduksjon av dissosiative symptomer som følge av hormonbehandling. Ifølge samme studie har transpersoner høyere forekomst av disse enn resten av befolkningen og denne forskjellen forsvinner når man ikke regner med symptomer relatert til følelser av fremmedgjøring fra egen kropp og/eller enkelte kroppsdeler. Disse symptomene inkluderer følelsen av å leve i en fremmed kropp og følelser av å ha en kropp av et annet kjønn. Det er nettopp i disse symptomene at man så en forbedring ett år etter oppstart av hormonterapi.

Ubehag eller følelser av fremmedgjøring mot ens biologiske kjønn og/eller kjønnsspesifikke kroppstrekk er per definisjon en del av kjønnsinkongruens, og studiets forfattere lurer selv på om forbedringen de så var en forbedring i kjønnsdysfori/kjønnsinkongruens. Meta-analysen fra 2009 fant også en forbedring i målt kjønnsdysfori etter behandling, samt reduksjon i forekomsten av spiseforstyrrelser, depresjon, og angst.

Videre fant jeg en studie presentert på en pediatrisk kongress som også viser en forbedring i målt kjønnsdysfori som følge av behandling i en gruppe pasienter med gjennomsnittsalder på 15.7 år. (14).

Dette er bare en liten flik av de vitenskapelige artiklene som viser at hormonbehandling har en positiv virkning på livskvalitet og kroppslig ubehag. At jentas foreldre ikke gidder å løfte en finger for å prøve å forstå seg på tilstanden til deres barn er en ting. At NRK videreformidler denne uvitenheten er utilgivelig. Man kan si at man trenger mer forskning på området, eller ta forbehold for mangler innen eksisterende forskning, men det er en helt annen sak å si at forskningen som har blitt gjort ikke viser at kjønnsbekreftende behandling er har positiv effekt for mange.

Det er nettopp under dette påskuddet og påskuddet om å «beskytte barn», at Floridas delstatsregjering ønsker å innføre retningslinjer som vil drastisk snevre inn behandlingsmulighetene for transpersoner. (15,16.) Om denne feilaktige oppfatningen får lov til å feste seg vil det dermed få alvorlige følger for en allerede utsatt gruppe, og NRK gjør sitt ikke ubetydelige bidrag for å hjelpe til, med overlegg eller ikke.

Artikkelen nører også oppunder fordommen om at «Trans-aktivister» driver rovdrift på sårbare barn. Å fremstille en gruppe som farlig for barn er en fascistisk klassiker. Enten det er snakk om at jødene drikker barneblod, at muslimer er overgripere, eller at skeive «rekrutterer» barn så er dette det ideologiske forarbeidet for masseutslettelse. Det blir med andre ord lagt opp til en parallell mellom skeive og overgripere.

Dette er anklager som er direkte vemmelige, og her ser vi den samme fordommen formidlet i norsk statseid media, for eksempel når de gir en talerstol til en Oslo-lærer som mener at Pride «pusher» ideologi på barn, blant annet ideen om at det går an å skifte kjønn (5). (det er heller ikke eneste gangen denne bakvaskelsen havner på trykk hos NRK. (3))

Det trenges en marxistisk analyse av det skeive spørsmålet og av trans-spørsmålet, og av opphavet til sjåvinisme rettet mot skeive. Mulige områder for videre undersøkelse er om transfolk truer patriarkalske forestillinger om kjønn. Man hører i blant at «trans-ideologien» truer samfunnets verdigrunnlag. Mulig at det er sant, hvis verdigrunnlaget er undertrykking av kvinner og alle som ikke føyer seg etter patriarkalske atferdsmønstre. Det kan også være en måte å avlede enkelte massers frustrasjon mot en allerede misforstått gruppe; som om samfunnet går i oppløsning på grunn av transfolk, og ikke på grunn av kapitalismens generelle krise. Uansett grunn så er det utilstrekkelig å forklare alt utifra enkeltpersoners fordommer.

Det er på høy tid at radikale og kommunister tar opp kampen mot hundsingen av skeive, da de er potensielle allierte. Om vi ikke gjør det, vil den kampen fortsette å være ledet av liberale, og dermed vil de med dans og sang lede skeive over kanten av stupet, ved å avvæpne oss med pasifisme, hedonisme og individualisme. Dette vil bare bidra til å gjøre et forsøkt folkemord enda lettere etter at såkalte respekterte mediekanaler har lagt det ideologiske grunnlaget for det.

Stonewall var et opprør!

Arbeidere og undertrykte i alle land foren dere!

KILDER:

1:https://www.nrk.no/urix/azov-regimentet-i-ukraina_-hoyreekstrem-trussel-eller-vanlige-soldater_-1.15904686

2:https://www.nrk.no/trondelag/hormonbehandling-og-pubertetsblokkere-til-transpersoner_-sverige-strammer-inn_-norge-gar-motsatt-vei-1.15874823

3:https://www.nrk.no/trondelag/harry-benjamin-ressurssenter-om-behandling-for-transpersoner_-frykter-medisinsk-skandale-1.15959687

4:https://www.nrk.no/trondelag/fikk-hormoner-som-15-aring-ved-helsestasjon-for-kjonn-og-seksualitet-etter-avslag-fra-rikshospitalet-1.15942965?fwdnav=6114158270034509

5: https://www.nrk.no/norge/osloskolen-med-i-pride-paraden.-_-for-seksualisert-for-barn_-mener-laerer.-1.15987353)

6: https://www.nrk.no/trondelag/helsestasjon-for-kjonn-og-seksualitet-_hks_-og-rikshospitalet-behandler-transpersoner-helt-ulikt-1.15911943

7: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MRzMWB/helsedirektoratet-kommer-med-uforsvarlige-retningslinjer-for-kjoennsinkongruens-fem-leger

8: https://blikk.no/julia-amelia-bohmer-kjonnsinkongruens-rikshospitalet/hvorfor-tilbyr-rikshospitalet-en-haplos-og-elendig-behandling-til-personer-med-kjonnsinkongruens/217375

9: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/livredd-er-ordet-som-beskriver-transfolk-under-utredning-pa-rikshospitalet-best/o/5-95-448368

10: https://info.nrk.no/vedtekter/

11: https://sci-hub.st/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25656174/

12: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4977075/

13: https://sci-hub.st/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19473181/

14: https://publications.aap.org/pediatrics/article/147/3_MeetingAbstract/600/5502/A-Retrospective-Evaluation-of-Pediatric

15:https://www.tampabay.com/news/health/2022/06/09/whats-next-in-floridas-bid-to-restrict-transition-care-for-transgender-kids/

16:https://wusfnews.wusf.usf.edu/health-news-florida/2022-06-06/fight-looms-florida-transgender-treatments-medicaid