1

Ut på gata 9. juli for folkekrigen i India!

Dette er en uoffisiell oversettelse av en uttalelse publisert av våre kamerater i Kommunistisk Internasjonale (ci-ic.org), som er underskrevet av en rekke organisasjoner fra flere forskjellige land, deriblant norske Rød Front.

Eventuelle feil og mangler er våre egne og helt og fullt vårt ansvar.

Vi oppfordrer våre lesere på det sterkeste til å slutte opp om dette initiativet for en felles internasjonal aksjonsdag 9. juli til støtte for folkekrigen i India.


Proletarer i alle land, foren dere!

9. JULI 2022: 

UT PÅ GATA: STØTT FOLKEKRIGEN I INDIA

Verden står i brann. På alle kontinenter slipper mesterne av krig, ødeleggelse, undertrykkelse og utbytting løs sitt blodtørstige angrep mot verdens folk. Merkene av kaos, elendighet og hungersnød kan sees overalt. Det pågående folkemordet i Jemen, de konstante forsøkene på å utslette Palestina, den reaksjonære krigen mot folket i Tyrkia, Peru, Filippinene og andre [land], den uerklærte, men [like fullt] virkelige, reaksjonære krigen mot folket i land som Brasil og Mexico, krigene som raser i stadig flere deler av verden. Disse vampyrene: imperialistene og deres lakeier, styrker også grepet rundt halsen til massene i deres egne land, samtidig som de sliper slakterknivene sine for å vende seg mot hverandre, så de kan avgjøre med maktutøvelse om yankee-imperialistene fortsatt skal være på toppen, eller noen av de andre røverne kan overta plassen. Men undertrykking genererer motstand og folket søker og finner måter å slå tilbake på. De heroiske verdens folk har vist igjen og igjen for verden, at gjennom langvarige kriger kan de beseire selv den dødeligste krigsmaskinen vi har sett i historien, yankeene og deres allierte, at et undertrykt folk, så lenge det holder fast på den væpnede kampen og stoler på sin egen styrke, kan oppnå seier – selv om ledelsen i den nasjonale motstanden bærer reaksjonære bannere. Likevel kan ikke denne seieren virkelig frigjøre folket fra imperialismens åk: svært raskt går det som er vunnet tapt – nettopp fordi ledelsen bærer reaksjonære bannere. Disse prosessene skjer om og om igjen, folkene kjemper og vinner, men blir forrådt av de falske lederne. I denne forstand – imperialismens angrep og folkenes kamp og motstand – blir spørsmålet om å gi korrekt lederskap, som virkelig tjener folket, det avgjørende spørsmålet, og det er i denne sammenhengen at alle undertrykte og utbytta bør rette blikket mot India.

Folkekrigen i India viser veien å følge

Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) har bygget en mektig folkehær, People’s Guerrilla Liberation Army (PGLA), som forsvarer interessene til arbeiderne, bøndene og alle andre deler av folket som står i opposisjon til den reaksjonære indiske staten, som [på sin side] tjener interessene til byråkratkapitalistene, godseierne og utenlandsk imperialisme. PGLA maner massene til å kjempe og organiserer dem til strid med geværet i hånden, for å ødelegge den reaksjonære staten og bygge en ny som tjener folkene i India istedenfor blodsugerne. I dag, i forskjellige deler av landet i landets enorme areal, er det opprettet revolusjonære folkekomiteer. I disse folkekomiteene har jorda blitt delt ut til de som arbeider på den, alle reaksjonære lover er avskaffet, kvinneundertrykking bekjempes hardt og massenes herskere er massene selv. Et nytt samfunn blir født midt i det gamle. Disse revolusjonære folkekomiteene har nå millioner av mennesker som bor i dem, og forent i et system er de blitt blomstrende støttebaser for den indiske revolusjonen. Folkekrigen følger veien med å omringe byene fra landsbygda, og den avanserer, via vendinger og svinger, mot erobringen av politisk makt i det nest mest folkerike landet i verden. Denne strabasiøse og langvarige kampen, ledet av et ekte kommunistparti, er et mektig fyrtårn av håp og inspirasjon for alle som ønsker å se en slutt på det imperialistiske marerittet, og som streber etter å bygge et samfunn fritt for undertrykking og utbytting.

Ned med krigen mot folket!

Den gamle indiske staten, som en byråkratisk-militær maskin i tjeneste for folkets fiender, har gjort alt den kan for å drukne massenes kamp i blod. Uavhengig av hvilken fraksjon av de herskende klassene som besitter regjeringen, har det ikke vært, og kan det ikke være, noen annen vei for dem, enn å utvikle sine kontrarevolusjonære krigsoperasjoner mot den fremadstormende bølgen av folkebevegelse generelt, og dens spydspiss, den revolusjonære bevegelsen ledet av CPI (Maoist) spesielt. Det beryktede reaksjonære og folkemorderiske regimet ledet av Modi, beryktet i verden for hendelser som dets ondskapsfulle forbrytelser mot muslimene i India og deres utbredte kvinnehat, henger selvfølgelig ikke etter i dette skitne arbeidet. «Operation Green Hunt», «SAMADHAN» og «Prahar» er navn på reaksjonære kampanjer som de gjennomfører i henhold til det imperialistiske konseptet «Low Intensity Conflict» som ikke bare inkluderer militære tiltak (folkemord og direkte undertrykking), men også «sosiale komponenter» (som «relief and assistance» fra de væpnede forsvarerne av den gamle orden, noe som innebærer å bruke massenes sult og elendighet som et våpen) og psykologisk krigføring (å spre forfalskninger, løgner og frykt). Modi-regimet bruker alle disse «taktikkene» samtidig som det fremmer den mest sjåvinistiske brahmanske hindutva-kommunalismen[1]. I sin morbide innsats bruker de til og med den indiske hæren og flyvåpenet mot folket. Et nylig og djevelsk eksempel er det massive luftbombardementet mot massene i Chhattisgarh 15. april i år, hvor mer enn 50 droner ble brukt. Alle disse offensivene fra folkets fiender viser bare deres avmakt overfor folkekrigen, og vil definitivt bare gi dem en bitter innhøsting, med den økende inkorporeringen av stridende i de revolusjonære rekkene.

Fram for å smi den antiimperialistiske fronten!

Den heroiske kampen til de revolusjonære styrkene ledet av CPI (Maoistene) må støttes og informasjon om folkekrigen må spres til alle progressive krefter og til verdensopinionen generelt. Denne oppgaven er en del av selve kjernen i enhver konsekvent antiimperialistisk bevegelse. Den indiske revolusjonens banner må holdes høyt og fast, og tjene som et kamprop mot imperialismen og alle dens lakeier. Den gamle statens folkemorderiske karakter og regimet som leder den må fordømmes. Undertrykkingen og forfølgelsen av folkebevegelsen, nasjonale minoriteter, «daliter»[2] og alle andre deler av de undertrykte massene må bekjempes med praktisk solidaritet. Undertrykkingen av grunnleggende demokratiske rettigheter, som ytringsfriheten, må motarbeides. Solidariteten med de tusener på tusener politiske fanger må styrkes, og sakene til slike fremtredende progressive intellektuelle som poeten Varavara Rao og professor G.N. Saibaba må ikke forbigås i stillhet av noen som ønsker å forsvare folkets rettigheter. Ekte internasjonalisme betyr moralsk, politisk og materiell, praktisk støtte til den revolusjonære kampen. Enhver annen tilnærming, som tenderer mot å kapre denne kampen og bruke den i smålig egeninteresse, blir piratvirksomhet[3]. I denne forstand, som en del av det å ta noen innledende skritt mot å smi den antiimperialistiske fronten, oppfordrer vi alle venner av den indiske revolusjonen til å gjennomføre en felles internasjonal aksjonsdag til støtte for folkekrigen i India den 9. juli i år. La oss ta til gatene med høylytte og kraftfulle aksjoner, som bringer håp og glede til folket og frykt og fortvilelse til imperialismens apologeter!

LENGE LEVE FOLKEKRIGEN I INDIA!

NED MED IMPERIALISMEN!

PROLETARER OG VERDENS FOLK, FOREN DERE!

Signert av:

Brasil: Revolusjonær Front til Forsvar av Folkets Rettigheter

Tyrkia: AGEB (Foreningen av Migrantarbeidere i Europa)

Peru: Perus Folkebevegelse

Ecuador: Fronten til Forsvar av Folkets Kamper

Mexico: Røde Sol – Folkets Strømning

Colombia: Revolusjonær Antiimperialistisk Front

Tyskland: Forbundet mot Imperialistisk Aggresjon (Hamburg) og Røde Kvinnekomiteer

Østerrike: Komiteen til støtte for folkekrigen i India

Spania: Proletarisk Internasjonalistisk Kollektiv

Finland: Antiimperialistisk Forbund

Norge: Rød Front

Danmark: Antiimperialistisk Kollektiv

Noter:

[1] Brahmanere er den høyeste av de fire kastene i det gamle indiske kastesystemet. Hindutva kalles også «hindunasjonalisme», og er en form for hindusjåvinisme og nasjonalisme som Modis parti BJP sverger til. Kommunalisme forbindes styresett basert på etnisitet, kultur eller lokalsamfunn. (Oversetters anmerkning.)

[2] «Daliter» er de såkalte «kasteløse» i India, de dypeste mest undertrykte massene. (O.a.)

[3] Opprinnelig «trafficking», å «trafikkere» med noe, å behandle det som en handelsvare e.l. I denne konteksten: Å misbruke prestisjen til folkekrigen i India til å promotere seg selv. (O.a.)