1

9. juli: Bli med på markering for det indiske folket!

Kampkomiteen skriver at det i anledning den internasjonale aksjonsdagen 9. juli, arrangeres en markering foran den indiske ambassaden i Oslo kl 16, og en markering ved Sjøfartsmonumentet i Bergen kl. 13. Vi oppfordrer våre lesere til å mobilisere til og delta på markeringene. 

Vi oppfordrer også på det sterkeste til å utføre andre aksjoner denne dagen. 

Paroler er blant annet: Leve det indiske folkets kamp! Ned med krigen mot folket!

Adresse for den indiske ambassaden er Niels Juels gate 30 i Oslo.
Sjøfartsmonumentet ligger på Torgallmenningen i Bergen.

Kampkomiteen skriver at arrangørkomiteen ønsker samarbeid med andre organisasjoner, miljøer og enkeltpersoner, og at interesserte kan kontakte dem og at de vil formidle kontakt videre. Les hele saken hos Kampkomiteen her:

Utdrag fra mobiliseringsteksten:

«Det heltemodige indiske folket må støttes. Vi må spre informasjon om deres kamp og fordømme den råtne gamle indiske staten og Modi-regimet. Den indiske revolusjonen er et kamprom mot imperialismen og dette ropet må runge verden rundt. Den gamle statens folkemorderiske karakter og regimet som leder den må avsløres og fordømmes. Undertrykkingen og forfølgelsen av folkebevegelsen, nasjonale minoriteter, «kasteløse» og alle andre deler av de undertrykte massene må bekjempes med praktisk solidaritet. Undertrykkingen av grunnleggende demokratiske rettigheter, som ytringsfriheten, må motarbeides. Solidariteten med de tusener på tusener politiske fanger må styrkes, og sakene til slike fremtredende progressive intellektuelle som poeten Varavara Rao og professor G.N. Saibaba må ikke forbigås i stillhet av noen som ønsker å forsvare folkets rettigheter. Ekte internasjonalisme betyr moralsk, politisk og materiell, praktisk støtte til den revolusjonære kampen. La oss oss støtte det indiske folkets kamp og bekjempe den gamle indiske statens krig mot folket, med høylytte og kraftfulle aksjoner, som bringer håp og glede til folket og frykt og fortvilelse til imperialistene!» 

Les mer: