1

Dyrtida fortsetter med sterk prisvekst – vil bli verre i høst

Vi lever i dyrtid på ny, noe som betyr kraftig vekst i prisene over hele linja. Arbeiderklassen opplever reallønnsnedgang, og særlig de fattigste. Det understreker behovet for en ny kjempende arbeiderbevegelse.

Prisene i mai var 6,3  prosent høyere enn i fjor viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). En representant for byrået sier prisene fra mai til juni har økt med 0,9 prosent, og at dette er  en uvanlig sterk prisvekst som man må tilbake til 80-tallet for å finne maken til. Strømstøtten demper økningen, som ville vært 8,2 prosent uten denne. Kjerneinflasjonen er 3,6 prosent i mai. Kort sagt: Dyrtida gjør kraftige innhogg i folk sin økonomi.

Videre økte leieprisene på bolig for andre kvartal i 2022 med fem prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, og særlig i storbyer som Bergen, Oslo og Kristiansand. Det er stort press i leiemarkedet, altså sterkere etterspørsel enn tilbud. Til høsten er det ventet «ekstrem» strømpris, advarer både avisa VG og partiet SV. Det er snakk om at prisen på det verste kan bli 40 kroner per kWh. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen 21 øre per kWh i 2020!

Det var relativt lave priser i 2020, men i første kvartal av 2022 har prisen vært 133,5 øre etter at strømstøtte er trukket fra. Altså er folk sin strømregning 6-7 ganger større i år, enn for to år siden. Og dette mener flere kan dobles 2 og 3 ganger til. Regninga for små leiligheter går fra noen hundre til noen tusen i måneden.

Etter at SSB i juni la fram tall som viser at vi går inn i en høykonjunktur med høy prisvekst og svært lav arbeidsledighet, kunne leder for Utdanningsforbundet slå fast: «De høyere anslagene vil spise opp reallønnsveksten og gi flere reallønnsnedgang»

Utdanningsforbundet skriver «SSBs nye anslag for lønnsveksten i år er 4 prosent. Konsumprisveksten antas å øke med 4,7 prosent i 2022. Det betyr en gjennomsnittlig nedgang i kjøpekraften på 0,7 prosent.»

Fagforeningen og SSB gir nok ikke en beskrivelse som er dekkende. Med en prisvekst på 6,3 prosent, økende leiepriser (mer enn 5 prosent opp) og en strømpris som kan nå ekstreme høyder i høst, er det ikke reelt at massenes kjøpekraft bare går ned med 0,7 prosent. Videre trekker de høytlønnede opp statistikken, særlig trekker de opp lønnsstatistikken. De som rammes desidert hardest nå, er den delen av arbeiderklassen som har lavest inntekt og alle som kan defineres som fattige. Disse vil oppleve at alle livsnødvendigheter blir vesentlig dyrere. Bare maten og strømmen vil gjøre store innhogg i deres økonomi.

Dette er en fortsettelse av ti år med reallønnsnedgang for den tredelen av befolkninga som har lavest inntekt. Dyrtida betyr et stort sprang i denne utviklingen. De fattigste blir merkbart fattigere i år. Foran forrige vinter sa TFM at det ville bli en tøff vinter. Det fikk vi rett i, og nå kan vi med sikkerhet si at også den kommende høsten og vinteren vil bli hard – enda hardere – for arbeidsfolk. Dessuten ser vi at tendensen til proletarisering øker også i småborgerskapet.

Kort oppsummert: Vi lever i dyrtid, som vil øke de sosiale og økonomiske forskjellene og som vil skjerpe klassekampen. Det reiser det nødvendige spørsmålet om hvordan en kjempende arbeiderbevegelse kan reise seg på nytt, da de sosialdemokratiske pampene nok en gang har bevist at deres oppgave er å forsvare kapitalismen, forsvare utbytting og undertrykking, ved å svikte arbeiderklassen og akseptere lønnsnedgang uten kamp.

Til sist: Dyrtida er ikke noe nytt eller unikt. Det skyldes dermed ikke unike særegenheter ved samfunnet i dag. Denne utviklingen er en del av kapitalismens syklus. Fra overproduksjonskrisa kommer denne utviklinga med nødvendighet. Det eneste nye er at dette skjer i en situasjon hvor forråtnelsen i imperialismen er kommet lenger enn noensinne før. Den allmenne krisa i imperialismen preger alle aspekter av samfunnet, og slår ut i økonomisk, politisk, sosial og kulturell krise. Dermed forverres den og fordypes krisa og dyrtida, og enhver «demping», alle forsøk på å «løse» problemene vil forsterke problemene på lenger sikt. Problemene kan umulig løses innenfor den imperialistiske kapitalismen. Den sosialistiske revolusjonen setter seg selv på dagsorden.

Referanser
Prisene steg 6,3 prosent på ett år
Kommentar: Denne høsten blir ekstrem – VG
Strømprisen kan bli over 40 kroner per kWh – men denne ordningen kan redde deg
Kraftige prisøkninger i leiemarkedet: – Veldig høyt press
Kraftige prisøkninger i leiemarkedet: – Veldig høyt press – E24
SV vil hasteinnkalle Stortinget – krev straumtiltak allereie i sommar
Høy prisvekst påvirker reallønnsveksten
Veldig lav strømpris i 2020 – SSB
Elektrisitetspriser