1

Hviterussland: Høyesterett forbyr uavhengig hovedorganisasjon

18. juli besluttet Hviterusslands høyesterett at The Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP) skal bli oppløst og avviklet. BKDP er landets største uavhengige hovedorganisasjon med fire tilknyttede fagforeninger og over 15 tusen medlemmer.

BKDP ble grunnlagt i 1993 og har vært en relativ stor organisasjon innenfor opposisjonen i Hviterussland. De var aktive i å organisere streiker og demonstrasjoner i etterkant av det omstridte valget i 2020. Flere tillitsvalgte, ledere og medlemmer ble arrestert og torturert av politiet. En heksejakt mot BKDP ble igangsatt etter at opprørsbølgen ble kneblet, medlemmer fikk sparken eller ble presset til å forlate de uavhengige fagforeningene.

I 2022 ble BKDP møtt med enda større represjon. BKDP var aktive i å fordømme Hviterusslands deltakelse i Russlands imperialistiske krig mot Ukraina, noe som førte til at ledelsen ble arrestert før de skulle møte delegater og ledere fra LO og fagbevegelser fra Russland, Latvia, Litauen og Estland. I de to første ukene av juli ble de fire fagforeningene tilknyttet BKDP stemplet som «ekstremistiske organisasjoner» og tvunget til å oppløses av Hviterusslands høyesterett. Det samme skjedde med selve hovedorganisasjonen 18. juli.

Dette er fra Lukasjenko-regimet sin side et forsøk på å fullstendig kneble opposisjonen og fortsette å konsolidere regimets rolle i alle sfærer av folks liv. Nå er den Lukasjenko-støtta Federation of Trade Unions of Belarus (FTUB) landets eneste hovedorganisasjon. FTUB har mer enn 4 millioner medlemmer, dette betyr at med BKDPs oppløsning har FTUB full hegemoni i fagbevegelsen i Hviterussland. Hviterussland er allerede regnet som et av verdens verste land når det gjelder brudd på arbeidstakerrettigheter, og nå uten en reell organisert opposisjon på arbeidsplassen kan man ikke se for seg at det blir bedre.

Internasjonale fagforeningsorganisasjoner som IndustriALL og Industrial Trade Union Confederation, og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (et FN-byrå) har krevd løslatelsen av de fengslede fagforeningslederne. IndustriALL har i en pressemelding sagt at de anser rettens avgjørelse som ugyldig og at «undertrykkelsen av uavhengige fagforeninger i Belarus er politisk motivert og utgjør et angrep på demokratiet».

I en e-post til FriFagbevegelse skriver den hviterussiske ambassaden i Stockholm: «Respekt for loven og dens gjennomføring er en plikt for alle borgere og institusjoner. En rettslig avgjørelse som retter opp et brudd på loven styrker rettssystemet og bidrar til utviklingen av et ekte demokrati basert på rettsstaten. Belarus er åpen for dialog med internasjonale fagforeninger. Vår ambassade i Stockholm opprettholder denne tilnærmingen i dialog med svenske arbeidsorganisasjoner. Vi er klare for en konstruktiv meningsutveksling med LO også.»

Referanser
De skulle møte norsk LO-topp i Polen. Ble arrestert rett før avreise fra Hviterussland | FriFagbevegelse
LO i Belarus er oppløst med tvang av landets høyesterett. Flere fagforeningsledere er fengslet | FriFagbevegelse
Federation of Trade Unions of Belarus | Official Internet Portal of the President of the Republic of Belarus
IndustriALL condemns termination of Belarus’ independent unions | IndustriALL (industriall-union.org)