1

Mexico: Stor streikevilje i Oaxaca

Sol Rojo skriver at arbeiderklassen i Oaxaca viser viktige tegn på sin organisasjonsevne og kampvilje, og at protestaksjonene er gnister av klassekamp som har en tendens til å vokse, siden det underliggende problemet ikke har noen løsning så lenge byråkratkapitalismen og utbyttinga består.

I løpet av ei uke utførte tre viktige fagforeninger aksjoner for å forsvare rettighetene sine overfor den gamle staten og sjefene. 3. mars protesterte uavhengige søppelsamlere for sine rettferdige krav. En klikk tilknytta regjeringspartiet Morena har overtatt søppelplassen i ei sone i Zaachila og hindrer uavhengige innsamlere å komme inn på søppelplassen. De uavhengige samlerne har holdt byen ren tross forsømmelsene til de forskjellige regjeringene ved makten, og blir nå kasta ut i ingenting og nektes alle rettigheter. Derfor går forskjellige grupper nå sammen for å protestere og dumper søppelet på rådhusplassen. 4. august holdt SNLTSS, ei fagforening for sosialarbeidere, ei markering foran kontoret til det statlige helsevesenet med krav om utvidelse av rettighetene i arbeidsavtalen, og 8. august holdt SUTTEBCEO som organiserer lærere, en protest mot delstatsregjeringa som har begått flere brudd på arbeidsavtalen. 

Referanse
Breves iniciando semana – Sol Rojo