1

Italia: Nok et valg i krisetider

Med historisk lav valgdeltagelse har Italia fått en ny regjering under ledelse av et parti med røtter i Mussolinis fascistiske bevegelse. Valgfarsen har vært sterkt preget av den allmenne krisa i imperialismen.

Valget i Italia endte med seier for Giorgia Meloni og hennes parti Italias Brødre. Partiet omtaler seg selv som sentrum-høyre-orientert, men kalles ytre høyre av mange medier. Partiet har røtter til Mussolinis egen fascistiske bevegelse.

Hennes parti samarbeider med Salvinis Lega Nord, et svært rasistisk parti som nylig satt i regjering med den populistiske Femstjernersbevegelsen, og Berlusconis Forza Italia. Berlusconi er millionæren som ledet Italia i mange år, og som mange har sammenlignet med Donald Trump.

Italias Brødre har sin opprinnelse i Alleanza National (AN) som igjen kommer fra Italias Sosiale Bevegelse (MSI). Røttene er blant annet synlig gjennom partiets logo, og hoveddelen av medlemmene kommer fra AN, inkludert Meloni. Partiet er ikke nytt i regjering, og satt mange år i regjeringene til Berlusconi. MSI ble stiftet av tidligere medlemmer av Mussolinis fascistiske parti, som ble forbudt etter fascismens nederlag i andre verdenskrig.

Politisk krise

Den politiske krisa i Italia gjorde et sprang på 1990-tallet, da de gamle store partiene, kristendemokratene og det revisjonistiske «kommunistpartiet», kollapset i en serie korrupsjonsskandaler og avsløringer av forbindelser til mafiaen. I utvida kontekst er Italias politiske krise en del av den allmenne krisa i imperialismen, som uttrykker seg politisk i en krise i parlamentarismen.

Italia illustrerer dette svært tydelig, blant annet ved at det er mer enn ti år siden landet hadde en folkevalgt statsminister. I stedet har presidenten, som har lite makt i landet, pekt ut en teknokrat som statsminister. Det vil si en respektert byråkrat, som ikke kommer til makten via et parti. Videre har disse samlet brokete regjeringer bestående av partier som i valgkampene har angrepet hverandre.

Kort sagt er parlamentarismen bankerott i Italia, og dette har blant annet ledet til svekket valgdeltagelse.

Videre frykter medier at valget vil føre til mer konflikt mellom Italia og EU-ledelsen (Tyskland), og valgvinnerne snakker om å endre grunnloven for å skape mer «effektivt» politisk styre, for eksempel ved å gi presidenten mer makt og innføre direkte valg til president. Dette er i tråd med krisa i det borgerlige demokratiet i hele verden, hvor tendensen er krise i parlamentarismen og å samle mer makt til den utøvende myndigheten (regjeringen eller presidenten) på bekostning av parlamentet.

Situasjonen krever at borgerskapet forsøker å omstrukturere det politiske systemet, et fåfengt forsøk på å komme ut av krisa. Det er i dette perspektivet vi kan forstå alt fra forslag om å skrive om grunnloven i Italia, til forslaget til ny grunnlov i Chile.

Lav valgdeltagelse

Videre ser vi at det var den laveste valgdeltakelsen i republikkens historie, noe som er et klart uttrykk for at breie lag av massene har mistet troen på det borgerlige demokratiet. Dessuten har venstresiden «kollapset» skriver NRKs kommentator. Det vil si at sosialdemokratiet har store problemer også i Italia.

Det er ikke underlig, for i dagens kriserammede imperialisme, er det ikke midler til noen reformer av velferden. I stedet fører også sosialdemokratene en politikk for stadig nye kutt, og massene vender dem forutsigbart ryggen.

Enrico Letta, leder av Italias største sosialdemokratiske parti, annonserte etter nederlaget at han trekker seg. Også protestpartiet Femstjernersbevegelsen gjorde et dårlig valg. De ble halvert, etter å ha sittet flere år i regjering. Dette viser at også de «populistiske» venstreorienterte partiene, får problemer når de blir administratorer av det råtne borgerlige systemet.

Dermed gjentar historien seg. Pendelen svinger frem og tilbake innenfor valgfarsen, og politikerne forsøker igjen og igjen å profitere på dårlig hukommelse og på at store deler av massene føler de må velge mellom pest og kolera.

Eneste virkelige utvei er boikott av valget, kamp og motstand, og sosialistisk revolusjon.

Referanse
Ytre høyres dronning Giorgia Meloni har vunnet. Nå må hun bevise at hun kan styre Italia – NRK Urix – Utenriksnyheter og

Brothers of Italy – Wikipedia