1

Filippinene: Revolusjon er nødvendig og riktig

Den gamle staten på Filippinene har nylig forsøkt, og feilet å få erklært Filippinenes Kommunistiske Parti (FKP, Engelsk: Communist party of the Philippines, CPP) og Folkehæren, New People’s Army (NPA) som terrororganisasjoner.

Formålet med å terror-erklære disse organisasjonene er i følge den gamle Filippinske staten å gjøre det vanskeligere for kommunistene å rekruttere. Om de blir terror-erklærte, vil dette gi reaksjonen flere verktøy i kampen mot folkekrigen.

21. September, avviste Manila regionale domstolsavdeling 19 justisdepartementets sak der de forsøkte å få terror-erklært FKP og NPA. Domstolen slo derimot fast at organisasjonen ikke er terrorister, men at de snarere bør betraktes som opprørere med rimelige mål for ethvert sivilisert samfunn.

Partiet skriver i avisa si Ang Bayan: «Partiet og Folkehæren representerer og fremmer interessene og ambisjoner av arbeidere og bønder, de mest undertrykte og utbyttede klasser på Filippinene.

De som insisterer på å brennmerke FKP og NPA som terroristene har ikke noe annet mål enn å skremme og motarbeide folkets nasjonale og demokratiske mål. Terrorstemplerne er fascister og krigshissere. De forsvarer utbytterne og undertrykkerne, og korrupte styresystemer. De er imperialismens agenter og lakeier som undertrykker patriotisme og ønske om å avslutte nykolonialt styre.»

Kameratene skriver videre at Marcos regimet bruker brutal statsterrorisme for å undertrykke det rettmessige kravet om virkelig landreform og nasjonal industrialisering, kravene for høyere lønn, lavere priser og gratis velferdstjenester. De bruker fascistisk terrorisme til å forsvare lokale og utenlandske kapitalister som profitterer på grunnleggende behov, som vann, sykehus, skoler og infrastruktur.

Marcos sløser vekk ressurser på å kjøpe inn mer bomber, ammunisjon og våpen, som regimet vil bruke på den ene siden til å styrke relasjonen til USA ved å bidra i USA-imperialismens rivalisering med Kina og på den andre siden mot folket og mot deres rettmessige krav og organisering.

Filippinenes væpna styrker (den gamle statens militære styrker, Armed forces of the Philippines, AFP) leder an i terrorstemplingen av FKP, NPA og andre demokratiske krefter.

De nekter å møte den Nasjonal demokratiske fronten(National Democratic Front of the Philippines, NDFP) i noen form for forhandlinger. AFP vier ingen oppmerksomhet til nøden massene på Filippinene opplever eller viser noen interesse for å løse den. Og slik må det være! Disse er den gamle reaksjonære statens folk. De slåss for å bevare de rike rike og holde massene nede i nød og fattigdom.

Kameratene skriver også at Manila dommen avslører den såkalte «krigen mot terror» på Filippinene som juks og at den avslører at krigen mot folket er nettopp det.

En pasifiserende undertrykkelseskrig for å slå ned folkets kamp mot imperialismen, føydalismen og byråkratkapitalismen.

Kampen fortsetter

De siste tiårene har vist at den væpna kampen som har blitt ført av Folkehæren har beviselig vært en av de viktigste våpna til det filippinske folket i kampen. Det er en rettferdig og nødvendig form for kamp og den høyeste formen for motstand. Revolusjonen er ikke terrorisme og revolusjonære er ikke terrorister skriver kameratene.

Den væpna kampen er nå viktigere enn noen gang i møte med nådeløs fascistisk represjon.

Folkehæren er våpenet til de brede massene, spesielt fattigbøndene for å forsvare deres liv og rettigheter mot mishandling og brutaliteten til de fascistiske monstrene i AFP og politiet. Kameratene skriver videre at der Folkehæren er, er massene ivrige etter å bidra med støtte eller til å bli med i den væpna kampen. Folkehæren har vokst og styrket seg pågrunn av støtten de har i folket.

Avslør og stå i mot alle former for fascistisk terror, avslutter kameratene.

Det er både pinlig og smertefullt for den gamle staten at ikke de fikk terror-erklært Folkehæren i eget rettsapparat. Dette har ført til spekulasjoner blant reaksjonære på Filippinene om rettsapparatet (og staten forøvrig) er infiltrert av kommunister.

Regjeringen har også gått ut og sagt at de har ingen planer om å gi opp forsøket på å terror-erklære FKP og NPA.

Dommeren som dømte at FKP og NPA ikke er terrororganisasjoner har mottatt hets og trusler i etterkant av den kontroversielle dommen. Hun har fått støtte av advokater og folk med demokratiske sinnelag imot hetsen.

Referanser:

Manila times: DoJ to file new petition vs terror groups at CA

Ang Bayan: 7. Oktober 2022

Manila Times: Govt not giving up on terrorist-tagging CPP-NPA

Manila Times: CPP, NPA not terror groups