1

Krise i Haiti

Haiti er det fattigste landet på det amerikanske kontinentet og har lenge vært preget av endemisk ustabilitet, krise, naturkatastrofer og utenlandsk innblanding. I 2004 ble landet okkupert av en FN-styrke ledet av USA for å “opprettholde orden” etter at opprørere truet den sittende regjeringen, som selv hadde blitt hjulpet til makten av en tidligere amerikansk militær intervensjon. Okkupasjonen er siden blitt beryktet på grunn av maktmisbruk og seksuell vold utøvd av okkupasjonsstyrkene. Landet preges sterkt av organisert kriminalitet og det finnes en åpenbar symbiose mellom staten og de kriminelle organisasjonene. Dette er en tilstand gjenkjennelig over mye av det amerikanske kontinentet, som for eksempel i Mexico. 

Nå trues landet igjen med en slik okkupasjon etter at uro brøt ut over regjeringens kutt i subsidier til drivstoff. Kriminelle gjenger har blokkert havnen i hovedstaden Port-au-Prince og tatt effektiv kontroll over deler av landet i samspill med personer innenfor regjeringen. Dette er velkjent for verden. FN har satt inn sanksjoner mot personer i regjeringen, som ikke er nevnt ved navn, som har en hånd i den kriminelle volden i gatene. Nå kaller den haitiske regjeringen og FN på en intervensjon og våpenleveranser til politiet for å “bekjempe gjengene”. Flere våpen til de væpnede styrkene til den Haitiske staten vil ikke løse krisen. Massene på Haiti vet at denne situasjonen er et resultat av den samme utenlandske innblandingen og de samme handlingene til den samme gamle staten som nå trygler imperialistene om våpen og intervensjon. All bistand til det haitiske regimet vil bare bety en forlengelse av elendigheten som massene på Haiti lider under, ikke noen form for endelig eller midlertidig løsning på de akutte problemene massene i Haiti står ovenfor. 

I respons til den kriminelle volden, handlingene og ordene til regjeringen, og med minne om hva den forrige FN-okkupasjonen brakte med seg, gjør massene rettferdig opprør på Haiti. De kjemper mot elendigheten påtvunget dem av imperialismen. Dette er nok et lysende eksempel på den revolusjonære situasjonen vi befinner oss i i verden i dag. Massene skriker etter en grunnleggende transformasjon av samfunnsforholdene, noe bare kommunistene kan by på ved å rekonstituere det kommunistiske partiet og feie bort det gamle samfunnet med folkekrig. Dette er en oppgave stilt for oss revolusjonære av den historiske og uunvikelige nødvendigheten for revolusjon og er klart uttrykt for oss i gjentatte folkelige opprør over hele verden og, i dette tilfellet, i Haiti.

Referanser
Canada, US send military equipment to crisis-torn Haiti – Al Jazeera
Photos: Haitian protesters demand PM’s resignation – Al Jazeera
Haitians protest against government call for foreign forces – Al Jazeera
Haitians protest against government call for foreign forces – Al Jazeera
UN chief calls for ‘armed action’ in Haiti amid growing crisis – Al Jazeera