1

Klimatoppmøtet: Pengeoverføring er ikke løsningen

Afrika står for kun 3% av klimagassutslippene, men rammes særlig hardt av klimaendringer. Nå forventes det at afrikanske land vil stå samla bak krav mot stormakter på klimatoppmøtet COP27. I det lange løp er det imidlertid ingen grunn til å tro at mer penger fra verdens imperialister på noe slags vis er løsninga.

I anledning at klimatoppmøtet COP27 pågår i Egypt, skriver NRK Urix om at utsendinger fra afrikanske land var samlet til et formøte i Kongo forrige måned. “Tap og skade” forventes å bli et hovedtema på klimatoppmøtet. NRK forklarer dette begrepet som “kven skal betale for all skaden klimaendringene har skapt, skaper og kjem til å skape.” Videre skriver de:

“(…) afrikanske land ventar at dei landa som har tent seg rike på klimagassutslepp skal bidra mest for å betale for skaden klimaendringar skaper. I tillegg kjem finansiering av grøne prosjekter som skal bidra til mindre utslepp i framtida.”

Selv om 20% av verdens befolkning bor i Afrika, står kontinentet kun for 3% av klimagassutslippene. Afrikanske land rammes hardt av klimaendringene som hovedsakelig er forårsaka av imperialistenes profittjag. NRK melder blant annet om ekstremflom i Sør-Sudan, ødeleggende ekstremvær i Mosambik, gresshoppersvermer som ødelegger avlinger og tørke i Kenya, tørke også i Somalia og Etiopia.

De rike landene har lovet å bidra med 100 milliarder dollar hvert år fra 2020 til 2025 til klimatilpasningstiltak i de fattigste landene, men dette har ikke skjedd. NRK Urix skriver at det i 2020 kun ble samla inn 83 milliarder dollar, hvorav 29,5 milliarder dollar gikk til klimatilpasningstiltak i Afrika. Ifølge artikkelen er det faktiske behovet for penger til klimapasningstiltak i Afrika på 250 milliarder dollar årlig – det vil si at det i 2020 var et gap på hele 220 milliarder dollar.

Det er imidlertid ingen grunn til å tro at mer penger fra verdens imperialister på noe slags vis er løsninga i det lange løp. Klimaendringene medfører utvilsomt problemer for afrikanske land og krav om kompensasjon er rettmessig, men årsaken til lidelsene til folket i Afrika er først og fremst at de grovt utbyttes og holdes nede i fattigdom av imperialistiske land. Imperialistene fortsetter å plyndre Afrika for ressurser, og gir smuler tilbake. Rike land holder ikke lovnadene sine om penger til klimatilpasningstiltak, men penger til å hevde egne økonomiske interesser i de undertrykte landene har imperialistene alltid nok av.

Tjen Folket Media har tidligere skrevet om tørken og sultkatastrofen i Somalia, hvor 7 millioner mennesker sulter i en verden hvor det i over 100 år har blitt produsert nok mat til alle. Der kan man lese om at sultkatastrofen ikke først og fremst er et resultat av tørken, men av den globale prisveksten og av at profitt prioriteres over menneskeliv. I tillegg er det umulig å finne ei løsning på klimakrisa innenfor et system som har konstant vekst som livsvilkår. Men overalt ser man at massene ikke finner seg i dette, at de kjemper heltemodig og er villige til å ofre livet for en bedre verden. Det er ikke et spørsmål om hvorvidt de vil lykkes med å feie vekk imperialismen fra kloden, men når.

Referanser
Afrika mot resten, og spesielt Vesten – NRK Urix
Slik rammes Afrika av klimakrisen – NRK
Somalia: Hvorfor rammes landet igjen av sultkatastrofe? – Tjen Folket Media