1

Finland: Anti-imperialistisk aktivitet i Helsinki

Kameratane våre i finske Punalippu har mottatt bilde av plakatar sett opp av anti-imperialistar i Helsinki.

Plakatane seier: Ned med NATO! Ned med imperialistane! Den oppfordrar også folk til å foreine kreftar.