1

Danmark: Om valgboikottkampanjen

Våre kamerater i Socialistisk Revolution oppsummerer valgboikottkampanjen.

Med avslutningen av det borgerlige folketingsvalget ser det ut til, at resultatet var til fordel for Socialdemokratiet, som nå ønsker å søke en regjering “over midten”. Hva kan vi forvente av denne nye regjeringen? Funksjonen til en ny regjering som denne vil være maktkonsentrasjon til fordel for statens utøvende makt og enda større makt til den allerede mektigste statsminister siden den fascistiske okkupasjonen i 1940. Maktkonsentrasjonen hos den utøvende makten er typisk når et land begynner å militarisere, hvilket den forrige regjeringen gjorde, og som den kommende regjeringen helt sikkert vil fortsette å gjøre. Vår klasse kan ikke forvente noe positivt av den nye regjeringen. Disse representantene for borgerskapet vil fortsette med den største militarisering av landet vi har sett siden 2. Verdenskrig, forberede seg på å slippe løs nye imperialistiske kriger, mens de lar de undertrykte landene, verdens folk og proletariatet i Danmark bære kostnadene for militariseringen og krisen.

Til gjengjeld har borgerskapet opplevd den laveste deltagelse fra massene i parlamentsvalget på 30 år. Selv om deltakelsen (81,1 %) av de med stemmerett) i Danmark er relativt høy, og deltagelsen har falt med en halv prosent i forhold til forrige valg, er det for de proletariske nabolagene, statistikken blir interessant. I konsentrerte proletariske nabolag har boikotten av valget vært uforholdsmessig stigende sammenlignet med resten av landet. f.eks. i nabolaget Vollsmose nådde ​​deltagelse kun 63,1 prosent. Det betyr at over en tredjedel av de stemmeberettigede bestemte seg for å bli hjemme. Det er noe det danske borgerskap ikke bare overser, og der har vært utallige kommentarer om den lavere valgdeltagelsen i borgerlige medier, der man hovedsakelig fordømmer massene for “ikke å delta i samfunnet”, for ikke å stemme. De revolusjonære kreftene i Danmark har også vunnet seire, der temaet boikott som alternativ til den revisjonistiske parlamentariske kretinisme brer seg utover “venstrescenen”, der ledelsen av forskjellige revisjonistiske organisasjoner er tvunget til å ta stilling til valgene foran massene sine, som nå setter spørsmålstegn ved poenget med å delta i borgerlige valg.

Vi gir en rapport om aksjoner utført av proletariske revolusjonære over hele landet i valgboikottkampanjen:

I et proletarisk nabolag i København ble parolen: “Du kan ikke stemme udbytning væk, boykot valget!” sammen med en hammer og sigd malt på en vegg.

Rundt i København, hovedsakelig i proletariske nabolag, ble det delt ut løpesedler mot borgerlige valg, militariseringen og krisen, som oppfordret folk til ikke å stemme og i stedet bekjempe og gjøre motstand mot militariseringen og krisen.

Klistremerker fra den revolusjonære bevægelsen i Danmark, med sloganet “Boykot de borgerlige valg! Kæmp og modstå!” bke spredt over hele landet. Vi deler her noe dokumentation, sin ble sendt oss:

København

Esbjerg

Aalborg